ĐIỀU LỆ

BẢN CÁO BẠCH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

THÔNG TIN KHÁC

Thông tin

Thông báo năm 2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở mới của Chi nhánh Eximbank Vinh.
07/09/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Long Khánh.
03/09/2020
Công bố thông tin: Về việc cập nhật địa chỉ nơi đặt trụ sở của Chi nhánh Eximbank Sài Gòn.
27/08/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch KCN Nomura Hải Phòng trực thuộc chi nhánh Hải Phòng.
24/08/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Cai Lậy trực thuộc chi nhánh Mỹ Tho và phòng giao dịch Đồng Xuân trực thuộc chi nhánh Long Biên.
14/08/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Hàm Nghi trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng.
10/08/2020
Công bố thông tin: Thông báo số 777/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 10 ngày 01/8/2020 về việc tạm thời ngưng hoạt động 14 ngày đối với Phòng giao dịch Sư Vạn Hạnh - Chi nhánh Quận 10.
03/08/2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Eximbank về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Anh Mai.
25/07/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Bảo Lộc trực thuộc chi nhánh Đà Lạt
14/07/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Hưng Lợi trực thuộc chi nhánh Cần Thơ
09/07/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 335/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/07/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Thảo Điền trực thuộc Chi nhánh Eximbank Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết).
07/07/2020
Công bố thông tin: Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020
06/07/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Buôn Hồ trực thuộc chi nhánh Buôn Ma Thuột
06/07/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Sơn Trà trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng
02/07/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 324/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 01/07/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Trảng Bom trực thuộc Chi nhánh Eximbank Đồng Nai.
01/07/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 323/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 01/07/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Bình Trị Đông trực thuộc Chi nhánh Eximbank Bình Phú.
01/07/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank về việc chấp thuận chọn ngân hàng SMBC chi nhánh Singapore (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank) là ngân hàng phát hành Standby L/C cho Eximbank, người thụ hưởng tổ chức thẻ Visa và Mastercard giai đoạn năm 2020 – 2021.
01/07/2020
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 313/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020 về việc:
 • Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Cao Xuân Ninh ngày 15/06/2020.
 • Thông qua việc bầu Ông Yasuhiro Saitoh – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank.
26/06/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 264/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/05/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Kỳ Hòa trực thuộc Chi nhánh Eximbank Hòa Bình (đính kèm Nghị quyết).
21/05/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 262/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh Eximbank Sài Gòn (đính kèm Nghị quyết).
20/05/2020
Công bố thông tin: Về việc thay đổi địa điểm Eximbank Chi nhánh Tân Sơn Nhất.
19/05/2020
Công bố thông tin: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid – 19.
08/05/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 242/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Đồng Xuân trực thuộc Chi nhánh Eximbank Long Biên (đính kèm Nghị quyết)
29/04/2020
Công bố thông tin: HĐQT phân công Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty tại Eximbank theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 237/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/04/2020.
22/04/2020
Công bố thông tin: Quyết định số 234/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/04/2020 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lã Quang Trung giữ vị trí Kế toán trưởng (đính kèm Quyết định).
22/04/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 236/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/04/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Sơn Trà trực thuộc Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng (đính kèm Nghị quyết).
22/04/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 207/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Sơn Trà trực thuộc Chi nhánh Đà Nẵng (đính kèm Nghị quyết).
10/04/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm hoạt động phòng giao dịch Nam Phước trực thuộc chi nhánh Quảng Nam
16/03/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 138/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/03/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Long Khánh trực thuộc Chi nhánh Đồng Nai.
03/03/2020
Công bố thông tin: Quyết định Hội đồng quản trị Eximbank số 131/2020/EIB/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2020 về việc bầu Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 -2020).
28/02/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 123/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 27/02/2020 thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lã Quang Trung giữ vị trí Kế toán trưởng.
27/02/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 119/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh Eximbank Vinh.
26/02/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 121/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020 thông qua việc thay đổi tên, địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Hưng Lợi trực thuộc Chi nhánh Eximbank Cần Thơ.
26/02/2020
Công bố thông tin v/v gia hạn thời gian công bố BCTT của EIB lập cho năm tài chính 2020
20/02/2020 15:00
Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 96/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/02/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Eximbank Tân Sơn Nhất.
19/02/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Nam Vinh trực thuộc Chi nhánh Vinh.
06/02/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 77/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/02/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Hạ Long trực thuộc Chi nhánh Eximbank Quảng Ninh.
05/02/2020
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 74/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/02/2020 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Cai Lậy trực thuộc Chi nhánh Eximbank Mỹ Tho.
05/02/2020
Công bố thông tin: Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên.
17/01/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm hoạt động phòng giao dịch Thanh Khê trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng
06/01/2020

Thông báo năm 2019
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 661/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Buôn Hồ trực thuộc Chi nhánh Eximbank Buôn Ma Thuột (đính kèm Nghị quyết).
23/12/2019
Công bố thông tin về việc Ông Yutaka Moriwaki không còn là đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) tại Eximbank kể từ ngày 09/12/2019 theo Văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo uỷ quyền của SMBC (hiệu lực kể từ ngày 09/12/2019)
10/12/2019
Nghị quyết 626-2019-NQ_03.12.2019 Thông qua nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank
03/12/2019
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 624/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Thanh Khê trực thuộc Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng (đính kèm Nghị quyết).
02/12/2019
Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 606/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/11/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Cái Răng trực thuộc Chi nhánh Eximbank Cần Thơ (đính kèm Nghị quyết).
15/11/2019
Công bố thông tin:
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 596/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Long Thành trực thuộc Chi nhánh Eximbank Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết).
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 597/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Bảo Lộc trực thuộc Chi nhánh Eximbank Đà Lạt (đính kèm Nghị quyết).
07/11/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
30/10/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 572/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019 về việc thông qua nội dung Thư hạn mức tái tài trợ chấp phiếu ngân hàng tuần hoàn không cam kết giữa SMBC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Eximbank; và giao Ban điều hành triển khai việc ký kết.
28/10/2019
Công bố thông tin về Quyết định số 861/2019/QĐ-PT của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
08/10/2019
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 520/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/10/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Thủy Nguyên trực thuộc Chi nhánh Eximbank Hải Phòng (đính kèm Nghị quyết).
07/10/2019
Công bố thông tin:
26/09/2019
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 456/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/8/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nam Vinh.
30/08/2019
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 453/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/8/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Khu công nghiệp Nomura trực thuộc Chi nhánh Hải Phòng.
28/08/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh Quảng Ngãi
21/08/2019
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 446/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/8/2019 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Eximbank Nha Trang.
16/08/2019
Công bố thông tin:
08/08/2019
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Eximbank số 423/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 02/8/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ngãi.
02/08/2019
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Eximbank số 420/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 01/8/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Phú Tân.
02/08/2019
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Minh Phụng trực thuộc Chi nhánh Quận 10
26/07/2019
Công bố thông tin
 • Nghị quyết HĐQT số 389/2019/EIB/NQ-HĐQT thông qua chủ trương về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ Eximbank năm 2019;
 • Nghị quyết HĐQT số 388/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank AMC và giảm vốn điều lệ Eximbank xuống mức vốn 300 tỷ đồng.
23/07/2019
Công bố thông tin về việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 của Eximbank
12/07/2019 09:00
Ngày 08/7/2019, Hội đồng quản trị Eximbank thông qua:
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chọn ngân hàng SMBC chi nhánh Singapore (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank) là ngân hàng phát hành StandBy L/C cho Eximbank, người thụ hưởng là tổ chức thẻ Visa và Mastercard.
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Ngọc Hà – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính được nghỉ việc theo nguyện vọng. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/7/2019.
08/07/2019
Công bố thông tin về Quyết định số 63/2019/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
20/06/2019
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank về việc thay đổi tên và địa điểm Trụ sở của Phòng giao dịch Nguyễn An Ninh trực thuộc Chi nhánh Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu
06/06/2019
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 275/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/6/2019 (đính kèm) liên quan Hội đồng thành viên Eximbank AMC
03/06/2019
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Eximbank số 267/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/05/2019 thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Minh Phụng
30/05/2019
Công bố thông tin về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank đến cuối tháng 6/2019
23/05/2019
Công bố thông tin: Các nghị quyết:
22/05/2019
Công bố thông tin: Ngày 20/5/2019 Eximbank nhận được:
 • Quyết định số 51/QĐ-CTHADS ngày 17/5/2019 của Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung các khoản đình chỉ thi hành án: Ông Đặng Anh Mai, ông Lê Văn Quyết, bà Lương Thị Cẩm Tú, Ông Cao Xuân Ninh, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Yasuhiro Saitoh, ông Yutaka Moriwaki, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam phải tạm dừng việc thực hiện Nghị quyết HĐQT số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam cho đến khi giải quyết xong vụ án.
 • Quyết định số 201/QĐ-CTHADS ngày 17/5/2019 của Chấp hành viên về việc thu hồi quyết định về thi hành án. Nội dung: thu hồi toàn bộ Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 85/QĐ-CTHADS ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự Tp.Hồ Chí Minh.
22/05/2019
Công bố thông tin lúc 16g16' ngày 15/5/2019 Eximbank nhận được:
 • Quyết định số 159/2019/QĐ-HBBPKCTT ngày 14/5/2019 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc huỷ bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 478/2019/QĐST-KDTM ngày 14/5/2019 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 34/2019/KDTM-ST ngày 26/03/2019 về việc “Tranh chấp giữa các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần”.
16/05/2019
Eximbank công bố Nghị Quyết 231 về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị Quyết 112
16/05/2019
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận kéo dài thời hạn Hợp đồng lao động của Ông Võ Quang Hiển - Phó Tổng giám đốc Eximbank
09/05/2019
Công bố thông tin Bản án số 186/2019/HS-PT ngày 19/04/2019 của TAND Cấp cao tại TP.HCM
24/04/2019
Công bố thông tin v/v HĐQT đã thông qua dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ và đường dẫn https://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx để truy cập tài liệu họp ĐHĐCĐ
11/04/2019
Công bố thông tin v/v gia hạn thời gian công bố BCTT của EIB lập cho năm tài chính 2019
29/03/2019 10:00
Ngày 27/3/2019 và 28/3/2019 Eximbank nhận được Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 984/QĐ-CTHADS, và Quyết định số 85/QĐ-CTHADS của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
28/03/2019
Nghị quyết HĐQT Eximbank số 130/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/03/2019 thông qua việc thành lập 03 Chi nhánh Eximbank trong năm 2019 (đính kèm Nghị quyết)
28/03/2019
Công bố thông tin về việc bầu bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc kể từ ngày 22/03/2019
22/03/2019
Công bố thông tin:
06/03/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng giám đốc
31/01/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng Giám đốc Eximbank
23/01/2019
Công bố thông tin về việc gia hạn Thỏa thuận Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn giữa Eximbank và Cedyna Financial Corporation
22/01/2019

Thông báo năm 2018
Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua nội dung sửa đổi Thỏa thuận Tiện ích tái tài trợ LC không cam kết với SMBC Singapore
21/12/2018
Thư mời gửi cổ đông
17/12/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của Vietcombank – cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần ngày 10/12/2018
12/12/2018
Báo cáo về ngày Vietcombank không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Eximbank
12/12/2018
Công bố thông tin Eximbank nhận được Bản án số 459/2018/HS-ST ngày 23/11/2018 của Tòa án nhân dân Tp. HCM.
12/12/2018
Nghị quyết 599-2018-NQ họp ngày 5.12.2018 về việc thành lập ủy ban độc lập
11/12/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của Vietcombank – cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần ngày 04/12/2018
06/12/2018
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Hội An thuộc Chi nhánh Eximbank Quảng Nam
06/12/2018
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank về việc chấp thuận mở tài khoản giao dịch của Eximbank tại Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank để thực hiện các giao dịch giấy tờ có giá
28/11/2018
Nghị quyết 576-2018-NQ họp ngày 22.11.2018 về kiến nghị của SMBC và Thông tư 13
28/11/2018
Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp
20/11/2018
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thành lập 03 Chi nhánh Eximbank tại Bắc Ninh, Hải Dương và Đồng Tháp
29/10/2018
Đề nghị nhóm cổ đông có sở hữu của cổ đông và người có liên quan từ 5% vốn điều lệ của Eximbank cung cấp thông tin
08/10/2018
Thông báo V/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Quang Trung trực thuộc Chi nhánh Nha Trang
05/10/2018
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
11/09/2018
Thông báo V/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Hòa trực thuộc Chi nhánh Ba Đình
04/09/2018
Thông báo V/v thay đổi địa điểm Chi nhánh Hùng Vương
22/08/2018
Công bố thông tin Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu ông Trần Ngọc Dũng làm Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
08/08/2018
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là bà Lương Thị Cẩm Tú – Thành viên HĐQT Eximbank
06/08/2018
Công bố thông tin về việc Ông Trần Lê Quyết không còn là Thành viên Ban kiểm soát của Eximbank kể từ ngày 02/8/2018
03/08/2018
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hùng Vương
30/07/2018
Công bố thông tin v/v chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

06/07/2018

10:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là bà Lương Thị Cẩm Tú – Thành viên HĐQT Eximbank
02/07/2018
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Quang Trung trực thuộc Chi nhánh Nha Trang
02/07/2018
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Hòa trực thuộc Chi nhánh Ba Đình
22/06/2018
Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua việc chọn ngân hàng SMBC chi nhánh Singapore (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank) là ngân hàng phát hành Standby L/C cho Eximbank
22/06/2018
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Lý Thái Tổ trực thuộc Chi nhánh Chợ Lớn
14/06/2018
Quyết định HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hướng Minh - sinh năm 1974 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Eximbank
01/06/2018
Eximbank công bố nội dung Báo cáo thường niên 2017
17/04/2018
Tình hình xử lý hai vụ khiếu nại lớn chưa hoàn tất đến thời điểm hiện nay, mức độ ảnh hưởng của hai vụ khiếu nại lớn đến tình hình hoạt động và tài chính của Eximbank
17/04/2018
Quyết định HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh - sinh năm 1974 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Eximbank
11/04/2018
Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc đưa cổ phiếu EIB ra khỏi diện cảnh báo
05/04/2018
Công bố thông tin Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 150A/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/4/2018 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2018 trình Đại hội đồng Cổ đông
05/04/2018
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 146/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/4/2018
03/04/2018
Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Eximbank thông qua hợp đồng, giao địch giữa Eximbank và người có liên quan của Vietcombank (Vietcombank là cổ đông lớn của Eximbank)
03/04/2018
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Phú Xuân trực thuộc Chi nhánh Quận 7
22/03/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Võ Quang Hiển - Phó Tổng Giám đốc Eximbank
09/03/2018
Thông tin về giao dịch của khách hàng C.T.B tại Eximbank Chi nhánh Tp.HCM
07/03/2018
Công bố thông tin v/v Gia hạn thời gian công bố BCTT của EIB lập cho năm tài chính 2018
30/01/2018
10:00 AM
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Võ Quang Hiển - Phó Tổng Giám đốc Eximbank
29/01/2018

Thông báo năm 2017
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Chi Lăng trực thuộc Chi nhánh Đà Lạt
26/12/2017
Thông báo V/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Sơn trực thuộc Chi nhánh Tp.HCM, và Phòng giao dịch Bà Triệu trực thuộc Chi nhánh Hà Nội
06/12/2017
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Phan Đình Phùng thuộc Chi nhánh Eximbank Tân Định, và Phòng giao dịch Eximbank Bà Triệu thuộc Chi nhánh Eximbank Hà Nội
17/11/2017
Công bố thông tin bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam theo Quyết định số 2296/QĐ-NHNN ngày 31/10/2017 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
03/11/2017
Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua nội dung bản "Thỏa thuận tiện ích tái tài trợ không cam kết" giữa Eximbank với SMBC Singapore
06/10/2017
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Phú Xuân thuộc Chi nhánh Quận 7
20/09/2017
Thông báo V/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tân Châu trực thuộc Chi nhánh An Giang
13/09/2017
Thông báo V/v thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bảy Hiền trực thuộc Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
28/08/2017
Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm 02 Phòng giao dịch của Eximbank như sau:
25/08/2017
Công bố thông tin ngày hiệu lực đối với sự thay đổi nhân sự của Ban Tổng Giám đốc
10/08/2017
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc
04/08/2017
Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua việc thanh toán tổng mức phí dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật do SMBC cung ứng cho Eximbank trong năm 2016
03/07/2017
Công bố thông tin v/v chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017

30/06/2017

14:30

Công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua việc chọn ngân hàng SMBC chi nhánh Singapore (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank) là ngân hàng phát hành Standby L/C cho Eximbank
26/06/2017
Công bố thông tin bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam theo Quyết định số 1199/QĐ-NHNN ngày 19/06/2017 của NHNN Việt Nam
23/06/2017
Công bố thông tin Quyết định về việc bầu Ông Đặng Anh MaiÔng Yasuhiro Saitoh giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
12/06/2017
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Naoki Nishizawa
18/04/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
14/04/2017
Công bố thông tin Trích Nghị quyết Hội đồng Quản trị Eximbank số 160A/2017/EIB/NQT-HĐQT ngày 29-03-2017 về việc tiếp nhận hạn mức do Sumitomo Mitsui Banking Corporation tài trợ
29/03/2017
Công bố thông tin Trích Nghị quyết Hội đồng Quản trị Eximbank số 157C/2017/EIB/NQT-HĐQT ngày 29-03-2017 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
29/03/2017
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 145/2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 22-03-2017
23/03/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
09/03/2017
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam được gia hạn thời gian công bố BCTC lập trong năm tài chính 2017

12/01/2017

14:30


Thông báo năm 2016
Công bố thông tin Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Yutaka Moriwaki - sinh 08/3/1963, Quốc tịch: Nhật Bản, Hộ chiếu TZ0791089 giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank (đính kèm Quyết định)
13/10/2016
Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016
18/07/2016
Công bố thông tin v/v chọn công ty kiểm toán năm 2016
27/06/2016
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
21/04/2016
Công bố thông tin Trích Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
14/04/2016
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Cao Xuân Ninh.
11/04/2016
Công bố thông tin:
11/04/2016
Công bố thông tin:
05/04/2016
Công bố thông tin HĐQT Thông qua giao dịch giữa Eximbank và Minato Bank, cụ thể Minato Bank phát hành thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Hyogo Shoes tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
29/03/2016
Trích Nghị quyết HĐQT liên quan nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank
16/03/2016
Thời gian công bố báo cáo tài chính của Eximbank trong năm 2016
04/02/2016
Công bố thông tin:
28/01/2016
Công bố thông tin HĐQT thông qua nội dung sửa đổi thỏa thuận tiện ích tài trợ LC không cam kết giữa Eximbank với SMBC Singapore
21/01/2016
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Eximbank
20/01/2016

Thông báo năm 2015
Công bố thông tin:
09/12/2015
Công bố thông tin thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Eximbank
24/11/2015
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Bùi Văn Đạo Giám đốc khu vực Eximbank miền Tây Nam Bộ giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Eximbank miền Tây Nam Bộ (đính kèm Quyết định)
19/10/2015
Công bố thông tin bổ sung ngành nghề “Dịch vụ bảo quản tài sản và kinh doanh mua, bán vàng miếng” (đính kèm Giấy xác nhận)
18/08/2015
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Masashi Mochizuki giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Eximbank kiêm Trưởng Phòng Liên Minh (đính kèm Quyết định)
27/05/2015
Công bố thông tin thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Liên Minh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đối với Ông Kenji Kuroki (đính kèm Quyết định)
25/05/2015
Công bố thông tin v/v chọn công ty kiểm toán năm 2015
20/05/2015
Công bố thông tin thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Eximbank (đính kèm Quyết định)
10/02/2015

Thông báo năm 2014
Công bố thông tin Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
27/11/2014
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Nguyễn Thúc Vinh giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Eximbank (đính kèm Quyết định)
24/11/2014
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
18/11/2014
Công bố thông tin Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank
29/10/2014
Công bố thông tin v/v chọn công ty kiểm toán năm 2014
08/08/2014
Công bố thông tin V/v Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu Eximbank năm 2014
03/06/2014
Thông báo gửi cổ đông v/v chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%/mệnh giá
26/05/2014
Mẫu thư đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2013 đối với tổ chức chưa lưu ký
26/05/2014
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%/mệnh giá
26/05/2014
Công bố thông tin:
 • Quyết định của HĐQT v/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Nguyễn Quốc Hương (đính kèm Quyết định).
 • Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Phú Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank (đính kèm Quyết định)
 • Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Hương giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank (đính kèm Quyết định).
08/05/2014
Công bố thông tin v/v phân công công tác các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2010 - 2015
06/05/2014
Công bố thông tin v/v phân công chức danh thành viên HĐQT
29/04/2014
Công bố thông tin v/v SJC chấm dứt cử đại diện vốn tại EximBank
29/04/2014
Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Eximbank đối với ông Nguyễn Thanh Nhung (đính kèm Quyết định)
28/04/2014
Công bố thông tin Quyết định v/v kế hoạch kinh doanh năm 2014
23/01/2014
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hào giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Eximbank (đính kèm Quyết định)
20/01/2014
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
17/01/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
17/01/2014

Thông báo năm 2013
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
31/12/2013
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 23
26/12/2013
Công bố thông tin quyết định v/v phân công Ông Nguyễn Quang Thông giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank
20/12/2013
Công bố thông tin quyết định v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Hương giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank
20/12/2013
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ Eximbank
06/12/2013
Công bố thông tin v/v Vietcombank thay đổi người đại diện quản lý vốn tại Eximbank
04/12/2013
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Cao Xuân Lãnh giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Eximbank (đính kèm Quyết định)
02/12/2013
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 để mua cổ phiếu quỹ.
25/11/2013
Nghị quyết HĐQT v/v kế hoạch mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ
08/11/2013
Quyết định v/v thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ
05/11/2013
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản
05/11/2013
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản
05/11/2013
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Triết giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Eximbank ( đính kèm Quyết định)
25/09/2013
Công bố thông tin Ông Tô Nghị thôi chức danh Phó Tổng Giám Đốc Eximbank, bổ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch thường trực hội đồng đầu tư trung ương trực thuộc Hội đồng quản trị Eximbank ( đính kèm Quyết định)
17/09/2013
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Lê Hải Lâm - Giám đốc Chi nhánh Eximbank Tân Sơn Nhất giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Eximbank ( đính kèm Quyết định)
17/09/2013
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Hương - P.TGĐ điều hành hoạt động của Eximbank với chức danh Quyền Tổng Giám Đốc ( đính kèm Quyết định)
05/09/2013
Công bố thông tin Ông Trương Văn Phước không còn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Eximbank ( đính kèm Quyết định)
05/09/2013
Công bố thông tin Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Kế Toán Trưởng Eximbank giữ chức danh P.TGĐ kiêm nhiệm Giám Đốc Tài Chính Eximbank ( đính kèm Quyết định)
05/09/2013
Công bố thông tin Ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng Phòng Kế Toán Tổng Hợp Eximbank giữ chức danh Kế Toán Trưởng kiêm nhiệm Trưởng Phòng KTTH Eximbank ( đính kèm Quyết định)
05/09/2013
Nghị quyết v/v phát hành giấy tờ có giá dài hạn Eximbank năm 2013
30/08/2013
Quyết định v/v bổ nhiệm Bà Bùi Đỗ Bích Vân giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc
06/08/2013
Quyết định v/v bổ nhiệm Ông Lê Anh Tú giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc
06/08/2013
Phiếu lấy ý kiến cổ đông
25/06/2013
Mẫu Thư đề nghị chuyển khoản (dành cho các tổ chức chưa lưu ký chứng khoán)
17/06/2013
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông
31/05/2013
Thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và xin ý kiến bằng văn bản
31/05/2013
Quyết định v/v phân công Ông Hà Thanh Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
25/04/2013
Biên bản kiểm phiếu về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
09/04/2013
Công bố thông tin V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị độc lập
09/04/2013
Nghị quyết HĐQT v/v bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
21/03/2013
Thông báo v/v bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 - 2015) và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
25/02/2013
Nghị quyết HĐQT v/v bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 - 2015) và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
25/02/2013

Thông báo năm 2012
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2012
25/12/2012
Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2012
25/12/2012
Thư đề nghị chuyển khoản tiền tạm ứng cổ tức năm 2012
(dành cho các tổ chức chưa lưu ký chứng khoán)
25/12/2012
Về việc thôi chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Thanh
28/09/2012
Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Trung Cang
20/09/2012
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2011
21/05/2012
Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v trả cổ tức đợt 2 năm 2011
17/05/2012
Quyết định của Hội đồng quản trị v/v cử Ông Trương Văn Phước giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
11/05/2012
Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v cử Ông Trương Văn Phước giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
11/05/2012
Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
28/03/2012
Biên bản kiểm phiếu
18/01/2012
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
18/01/2012

Thông báo năm 2011
Thư đề nghị chuyển khoản tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
(dành cho các tổ chức chưa lưu ký chứng khoán)
28/12/2011
Thông báo v/v tạm ứng cổ tức năm 2011
28/12/2011
Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2011
28/12/2011
Kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2011
28/12/2011
Thông báo v/v niêm yết giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
28/12/2011
Quyết định về việc niêm yết bổ sung
27/12/2011
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
27/12/2011
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 19)
23/12/2011
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu
15/12/2011
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
09/12/2011
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
22/11/2011
Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản
22/11/2011
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17%
14/11/2011
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 18)
24/10/2011
Thông báo v/v trả cổ tức đợt 2 năm 2010
13/05/2011
Thư đề nghị chuyển khoản
(dành cho các tổ chức chưa lưu ký chứng khoán)
13/05/2011
Nghị quyết HĐQT v/v trả cổ tức đợt 2 năm 2010
09/05/2011
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
28/02/2011
V/v công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
27/01/2011
Quyết định v/v cử ông Naoki Nishizawa làm phó chủ tịch HĐQT
26/01/2011

Thông báo năm 2010
Kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2010
17/12/2010
Nghị quyết hội đồng quản trị Eximbank
17/12/2010
Thông báo v/v tạm ứng cổ tức năm 2010
17/12/2010
Thông báo v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
05/11/2010
Quyết định v/v niêm yết bổ sung cổ phiếu
04/11/2010
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
04/11/2010
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
27/10/2010
Chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu
25/10/2010
Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng
20/10/2010
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%
28/09/2010
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu
09/09/2010
Quyết định về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu
08/09/2010
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Cty TNHH một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản
Ngân hàng TMCP Xuất Nhật Khẩu Việt Nam
06/09/2010
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung
01/09/2010
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
01/09/2010
Chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu
01/09/2010
Quyết định chuẩn y việc bầu bổ sung chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt nam nhiệm kỳ 2010 - 2015
26/08/2010
Nghị quyết Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt nam
26/08/2010
Thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Ban điều hành
18/08/2010
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
22/07/2010
Thông báo
09/06/2010
Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 và trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt
08/06/2010
Quyết định chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015
07/06/2010
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
01/03/2010
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
01/02/2010

Thông báo năm 2009
Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
21/10/2009
Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu
21/10/2009
Thông báo về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Eximbank trên SGDCK TP.HCM
21/10/2009
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
19/10/2009
Thông báo v/v: Chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu Eximbank
21/09/2009
Thông báo v/v nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
03/09/2009
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu Eximbank
19/08/2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v niêm yết cổ phiếu Eximbank
19/08/2009
Thông báo v/v xin ý kiến cổ đông niêm yết cổ phiếu Eximbank
28/07/2009
Nghị quyết HĐQT v/v kéo dài thời gian bỏ sổ chứng nhận cổ đông
16/07/2009
Thông báo v/v phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu
09/07/2009
Eximbank phân phối thặng dư vốn cổ phần
30/06/2009
Thư đề nghị chuyển khoản tiền tạm ứng cổ tức năm 2009
12/06/2009
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2009
12/06/2009
Phiếu lấy ý kiến cổ đông
11/05/2009
Thông báo v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
10/03/2009

Thông báo năm 2008
Thông báo số lượng cổ phần cổ đông được phân phối và số tiền tạm ứng cổ tức của cổ đông năm 2008
12/12/2008
Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008
27/10/2008
Thông báo v/v quản lý chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EXIMBANK
09/09/2008
Thông báo v/v phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài
14/08/2008
Thông báo v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 và chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007.
17/06/2008
Thông báo v/v chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cho Eximbank bán cổ phần cho 4 đối tác nước ngoài.
27/05/2008