NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

PHÁT HÀNH THẺ QUA MẠNG

ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ

BIỂU PHÍ

Dịch vụ thu hộ

1. Dịch vụ thu hộ qua tài khoản thẻ:
Là dịch vụ mà khách hàng của công ty/trường học (đơn vị) ủy quyền cho Eximbank tự động trích tài khoản thẻ của khách hàng chuyển cho đơn vị để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, học phí. Dựa trên yêu cầu của đơn vị theo từng thời kỳ, Eximbank sẽ tự động trích tài khoản thẻ của khách hàng để thanh toán tiền cho đơn vị.
2. Tiện ích:
 • Về phía đơn vị: Thuận tiện trong việc thu tiền hàng hóa, dịch vụ, học phí của khách hàng; giảm chi phí nhân sự, quản lý; tiết kiệm thời gian kiểm đếm, bảo quản tiền; tránh được các rủi ro nhận tiền giả, tiền rách; các khoản thu được ghi có tức thời vào tài khoản đơn vị.
 • Về phía khách hàng: Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, học phí.
3. Thủ tục đăng ký:
 • Đối với đơn vị:
  • Hợp đồng dịch vụ thu hộ với Eximbank.
  • Công văn yêu cầu thu hộ kèm danh sách khách hàng đề nghị thu hộ
 • Khách hàng của đơn vị:
  • Giấy ủy quyền trích tài khoản thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, học phí.
4. Cách thức thực hiện:
 • Định kỳ trước mỗi đợt thu đơn vị gửi yêu cầu thu hộ kèm danh sách khách hàng cho Eximbank.
 • Thực hiện hàng ngày theo khoảng thời gian quy định của đơn vị, Eximbank tự động trích nợ từ tài khoản thẻ của khách hàng đã đăng ký dịch vụ chuyển cho đơn vị.
 • Định kỳ theo thời gian thỏa thuận, Eximbank gửi kết quả trích nợ để đơn vị gạch nợ và xuất chứng từ thu tiền cho khách hàng (nếu có).
5. Phí thu hộ:
Thu theo biểu phí của Eximbank quy định trong từng thời kỳ.