NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

PHÁT HÀNH THẺ QUA MẠNG

ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ

BIỂU PHÍ

Dịch vụ SMS Alert thẻ quốc tế

Từ ngày 04/05/2011, triển khai dịch vụ SMS Alert dành cho thẻ quốc tế Eximbank.
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỊCH VỤ:
1. Giới thiệu:
Dịch vụ SMS Alert thẻ quốc tế là dịch vụ ngân hàng qua điện thoại dành cho chủ thẻ quốc tế, cung cấp tiện ích thông qua tin nhắn SMS, bao gồm:
 • Thông báo giao dịch phát sinh thẻ quốc tế:
  • Là dịch vụ được cung cấp nhằm giúp khách hàng quản lý các giao dịch phát sinh trên thẻ như:
   • - Giao dịch thanh toán tại các Đơn vị chấp nhận thẻ, qua Internet; hoặc
   • - Giao dịch rút tiền mặt tại ATM và các điểm giao dịch ngân hàng; hoặc
   • - Giao dịch nộp tiền vào thẻ.
    (Không bao gồm các khoản lãi, phí; các giao dịch hủy/hoàn trả và các giao dịch không thành công, ...).
  • Eximbank sẽ gửi tin nhắn thông báo giao dịch đến khách hàng qua số thuê bao đã được đăng ký.
  • Khách hàng có thể đăng ký nhận tin nhắn cho tất cả giao dịch phát sinh hoặc theo điều kiện số lần hoặc số tiền giao dịch phát sinh trong ngày.
  • Số lượng thuê bao được đăng ký: tối đa 03 số thuê bao/ 01 thẻ.
 • Truy vấn số dư thẻ quốc tế:
  • Là dịch vụ truy vấn thông tin về số dư (hạn mức còn lại) đến thời điểm hiện tại của thẻ.
  • Khách hàng gửi tin nhắn SMS theo cú pháp quy định và nhận tin nhắn phản hồi của Eximbank về số dư của thẻ.
  • Số lượng thuê bao được đăng ký: 01 số thuê bao/ 01 thẻ.
 • Mở/ khóa thẻ quốc tế:
  • Là dịch vụ tự động mở hoặc khóa thẻ theo yêu cầu khách hàng thông qua tin nhắn SMS. Tin nhắn mở thẻ chỉ được áp dụng trong trường hợp khách hàng đã thực hiện khóa thẻ bằng tin nhắn trước đó.
  • Khách hàng gửi tin nhắn theo cú pháp quy định và nhận tin nhắn phản hồi của Eximbank về việc thực hiện thông tin yêu cầu.
  • Số lượng thuê bao được đăng ký: 01 số thuê bao/ 01 thẻ.
Lưu ý:
 • Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ này tại nước ngoài (hoặc đăng ký dịch vụ bằng số thuê bao nước ngoài), khách hàng cần liên hệ với các Công ty Dịch vụ Viễn thông quản lý số thuê bao di động của mình để đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế (roaming) và thanh toán mức phí dịch vụ roaming theo quy định của các công ty này.
 • Cấu trúc tin nhắn và phí dịch vụ SMS Alert do Eximbank quy định được áp dụng chung cho tất cả số thuê bao sử dụng trong và ngoài nước.
 • Đối với trường hợp có thẻ phụ, khách hàng cần đăng ký thông tin tương ứng cho từng số thẻ chính, phụ (nếu có nhu cầu).
2. Phí dịch vụ:

Khoản mục phí

Mức phí quy định
(đã bao gồm VAT)

Thông báo giao dịch sử dụng thẻ quốc tế

33.000 VNĐ/quý/1 thẻ/1 số thuê bao

Truy vấn số dư thẻ quốc tế

Miễn phí

Mở/ khóa thẻ quốc tế

Miễn phí

Lưu ý:
 • Biểu phí trên bao gồm các khoản mục phí liên quan đến dịch vụ SMS Alert do Eximbank cung cấp và được thay đổi theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ; các chi phí phát sinh khác như phí chuyển vùng quốc tế (roaming), phí tin nhắn khách hàng chủ động thực hiện (đối với dịch vụ Truy vấn số dư và mở/ khóa thẻ quốc tế) sẽ được thanh toán theo sự thỏa thuận giữa Công ty Dịch vụ Viễn thông và khách hàng.
 • Phí dịch vụ được thu bằng cách tự động trích tài khoản thẻ và được thể hiện trên bảng liệt kê giao dịch hàng tháng của khách hàng.
 • Phí dịch vụ đã thu không hoàn lại dù có yêu cầu hủy bỏ dịch vụ.
 • Phí thu định kỳ theo Quý
II. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SMS ALERT:
Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ:
 • Tại các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc
  Thủ tục đăng ký:
  • Bản sao CMND.
  • Điền và ký xác nhận vào Mẫu Giấy đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử (dành cho khách hàng cá nhân
 • Nhắn tin theo cú pháp: EIB SMSALERT [6 số cuối của thẻ] và gửi đến 8149
  Ví dụ: EIB SMSALERT 123456 và gửi 8149
  Điều kiện: Chủ thẻ quốc tế có đăng ký số điện thoại trên hồ sơ phát hành thẻ (không áp dụng cho thẻ trả trước quốc tế).
  Lưu ý: Sau khi nhắn tin SMS đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống Eximbank sẽ tự động cập nhật đăng ký cả 3 tiện ích: thông báo giao dịch phát sinh; truy vấn hạn mức còn lại và mở/khóa thẻ quốc tế.
III. CÚ PHÁP TRUY VẤN DỊCH VỤ SMS ALERT:
Khách hàng gửi và nhận tin nhắn qua đầu số 8149
(Phí tin nhắn gửi qua đầu số này là 1.000 đồng/tin)

DỊCH VỤ

CÚ PHÁP
TIN NHẮN TRUY VẤN

GHI CHÚ

Truy vấn số dư thẻ quốc tế

EIB SDTHE [6 số cuối của thẻ]

Ví dụ: EIB SDTHE 123456

Mở thẻ quốc tế

EIB MOTHE [6 số cuối của thẻ]

Ví dụ: EIB MOTHE 123456

Khóa thẻ quốc tế

EIB KHOATHE [6 số cuối của thẻ]

Ví dụ: EIB KHOATHE 123456

Trong đó:
 • EIB: từ khoá quy định dịch vụ của Eximbank
 • SD: số dư
 • MOTHE: mở thẻ
 • KHOATHE: khóa thẻ