NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

PHÁT HÀNH THẺ QUA MẠNG

ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ

BIỂU PHÍ

Thời gian phát hành và giao thẻ, áp dụng với thẻ: V-TOP,
Eximbank-Visa/MasterCard Debit

Stt
Khu vực
Chi nhánh
Thời gian giao thẻ
tối đa/ngày
01
MIỀN BẮC
EIB HA NOI
5
02
EIB BA DINH
03
EIB HAI BA TRUNG
04
EIB DONG DA
05
EIB CAU GIAY
06
EIB HAI PHONG
6
07
EIB LONG BIEN
08
EIB QUANG NINH
09
MIỀN TRUNG
EIB DA NANG
6
10
EIB NHA TRANG
11
EIB BUON MA THUOT
12
EIB DA LAT
13
EIB HUNG VUONG
14
EIB QUANG NGAI
15
EIB HUE
16
EIB QUANG NAM
17
EIB VINH
7
18
ĐÔNG NAM BỘ
EIB BINH DUONG
6
19
EIB DONG NAI
20
EIB BA RIA - VUNG TAU
21
TPHCM
EIB CHO LON
4
22
EIB HOA BINH
23
EIB QUAN 10
24
EIB QUAN 11
25
EIB TAN DINH
26
EIB SAI GON
27
EIB QUAN 4
28
EIB QUAN 7
29
EIB CONG HOA
30
EIB THU DUC
31
EIB SO GIAO DICH 1
32
EIB BINH PHU
33
EIB PHU MY HUNG
34
EIB TAN SON NHAT
35
EIB BINH TAN
36
EIB QUAN 3
37
MIỀN TÂY
EIB BAC LIEU
5
38
EIB TAY DO
6
39
EIB MY THO
40
EIB AN GIANG
41
EIB LONG AN
42
EIB CAN THO

Ghi chú:

Đối với việc phát hành thẻ tại các Phòng Giao Dịch, thời gian phát hành thẻ sẽ kéo dài thêm 01 ngày so với thời gian phát hành thẻ tại Chi Nhánh.