NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

PHÁT HÀNH THẺ QUA MẠNG

ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ

BIỂU PHÍ

Kích hoạt thẻ quốc tế bằng tin nhắn

1. Kích hoạt thẻ quốc tế bằng tin nhắn:
Là tiện ích mà khách hàng có thể chủ động kích hoạt thẻ quốc tế của mình sau khi nhận được thẻ/PIN.
2. Loại thẻ áp dụng:
Tất cả các thẻ quốc tế có đăng ký dịch vụ SMS Alert của Eximbank.
3. Đối tượng áp dụng:
Tất cả khách hàng sử dụng thẻ quốc tế và có đăng ký dịch vụ SMS Alert của Eximbank
4. Quy trình thực hiện kích hoạt thẻ bằng tin nhắn

STT

Nội dung

Bước 1

  • Khách hàng nhắn tin theo cú pháp quy định của Eximbank để thực hiện đề nghị kích hoạt thẻ
  • Cú pháp thực hiện: EIB_MOTHE _6 số cuối của thẻ gửi 8149. (Lưu ý: “_” là một khoảng trắng trong tin nhắn)

Bước 2

Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin số thẻ và thông tin số điện thoại khách hàng đã đăng ký với Eximbank trên hồ sơ đăng ký phát hành thẻ.

Bước 3

  • Nếu thông tin số thẻ và số điện thoại khách hàng cung cấp khớp đúng so với hệ thống Eximbank ghi nhận, thẻ khách hàng được kích hoạt.
  • Nếu thông tin số thẻ và số điện thoại không đúng so với hệ thống Eximbank ghi nhận, thẻ không được kích hoạt.