Giới thiệu
Giới thiệu về Eximbank Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Ban điều hành
Thương hiệu Eximbank

Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành thảo luận và quyết định những vấn đề liên quan đến phương hướng hoạt động kinh doanh cũng như định hướng chiến lược phát triển và tầm nhìn dài hạn cho Eximbank.
Hình ảnh và thương hiệu là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, giúp khách hàng trả lời cho câu hỏi “Vì sao Tôi chọn Eximbank?”. Đó chính là phần quan trọng trên hết để Eximbank đạt được hoài bão trở thành ngân hàng của khu vực.
Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết