NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Câu hỏi thường gặp

1. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

2. THẺ

3. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1.1 Đối với tài khoản tiền gửi thanh toán, dịch vụ chuyển tiền
1.2. Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử
1.3. Đối với dịch vụ cho vay
2.1 Dịch vụ Thẻ
2.2 Dịch vụ 3D Secure
Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp


1. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1.1 ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN, DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN

STT

Câu hỏi

Trả lời

1

Thủ tục mở tài khoản tại Eximbank?

Khách hàng mở tài khoản cần điền thông tin khách hàng vào giấy đăng ký mở tài khoản và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực cho nhân viên giao dịch tại các điểm giao dịch của Eximbank.
Khách hàng có thể đăng ký thông tin mở tài khoản thông qua website www.eximbank.com.vn.

2

Cách tính lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và cách thức trả lãi tại Eximbank?

Lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn được tính như sau:
Lãi = (Số dư x lãi suất (% năm) x số ngày thực gửi)/360.
Eximbank tính lãi và ghi Có tiền lãi vào tài khoản khách hàng vào ngày 15 hàng tháng (đối với cá nhân trong nước) và ngày 24 hàng tháng (đối với cá nhân người nước ngoài).

3

Hàng tháng, Eximbank có tự động gửi sao kê tài khoản cho khách hàng và có phát hành sao kê tài khoản bằng tiếng Anh không?

Eximbank chỉ in và gửi sao kê tài khoản khi có yêu cầu từ khách hàng và gửi đến địa chỉ do khách hàng cung cấp. Hiện tại, Eximbank phát hành sao kê tài khoản có cả hai thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh).

4

Có cần chứng minh nguồn gốc tiền khi nộp vào tài khoản ngoại tệ?

Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền mặt nộp vào tài khoản ngoại tệ là nguồn tiền hợp pháp. Đối với nguồn tiền nhận chuyển khoản từ nước ngoài, khách hàng không cần chứng minh nguồn gốc số tiền nhận.

5

Khách hàng có thể tra cứu số dư hoặc thông tin giao dịch tài khoản mà không cần phải đến Eximbank?

Khách hàng không cần phải đến Eximbank nhưng vẫn có thể cập nhật được số dư và các thông tin giao dịch tài khoản thông qua dịch vụ hỗ trợ Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking. Khách hàng phải đăng ký để được sử dụng dịch vụ.

6

Eximbank có bảo hiểm tiền gửi không?

Khách hàng khi gửi tiền VND tại Eximbank sẽ được bảo hiểm tiền gửi theo quy định bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

7

Eximbank có mở tài khoản tiền gửi thanh toán có kỳ hạn không? Nếu có, khách hàng có thể rút trước hạn không? Có phải trả phí rút trước hạn?

Khách hàng có thể mở tài khoản tiền gửi thanh toán có kỳ hạn tại Eximbank. Khách hàng có thể rút vốn trước hạn (nếu có nhu cầu) và không phải trả phí rút trước hạn. Khách hàng được hưởng lãi suất rút trước hạn theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ. Trường hợp rút vốn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản, tùy theo từng loại tiền gửi, Eximbank sẽ thu phí kiểm đếm (căn cứ biểu phí dành cho khách hàng cá nhân từng thời kỳ).

8

Thủ tục rút tiền như thế nào?

Khách hàng chỉ cần xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để được thực hiện giao dịch.

9

Có thể chuyển tiền cho người khác bằng tài khoản tại Eximbank? Thủ tục như thế nào?

Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch gần nhất của Eximbank để thực hiện chuyển tiền cho người khác từ tài khoản tại Eximbank theo các thủ tục như sau:
Chuyển tiền trong nước: Khách hàng lập ủy nhiệm chi/lệnh chi.
Chuyển tiền ra nước ngoài:

 • Cá nhân nước ngoài: Lập Giấy đề nghị chuyển tiền ra nước ngoài .
 • Cá nhân Việt Nam: Lập Giấy đề nghị chuyển tiền ra nước ngoài và cung cấp các chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền.

10

Có phải trả phí khi nhận tiền chuyển vào tài khoản tại Eximbank?

Eximbank miễn phí ghi Có vào tài khoản khi khách hàng nhận tiền từ ngân hàng khác trong nước.
Trường hợp nhận tiền từ nước ngoài: Khách hàng sẽ không phải trả phí ghi Có vào tài khoản nếu người chuyển đã thanh toán toàn bộ phí khi chuyển tiền. Trường hợp, người chuyển chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần phí, khách hàng phải thanh toán khoản phí còn lại cho Eximbank.

11

Cá nhân nước ngoài có được nộp tiền mặt vào tài khoản VND?

Khách hàng phải chứng minh nguồn tiền nộp vào tài khoản VND là nguồn tiền hợp pháp.

12

Có được chuyển tiền từ tài khoản ra nước ngoài?

Cá nhân nước ngoài có thể chuyển số tiền có trên tài khoản ngoại tệ ra nước ngoài. Nếu khách hàng có tài khoản VND, Eximbank có thể bán ngoại tệ cho khách hàng để chuyển ra nước ngoài.
Cá nhân Việt Nam có thể chuyển tiền ra nước ngoài với các mục đích sau: du học, định cư, thừa kế, trợ cấp cho thân nhân, công tác, chữa bệnh... Tuy nhiên, khách hàng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền.

13

Những thông tin cần thiết để chuyền tiền từ nước ngoài vào tài khoản tại Eximbank?

Để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về qua tài khoản tại Eximbank, khách hàng cung cấp cho người chuyển các thông tin sau:

 • Chuyển đến ngân hàng Eximbank có tài khoản: Tham khảo danh sách tại Danh sách ngân hàng nước ngoài Eximbank có tài khoản
 • Ngân hàng thụ hưởng: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Head Office
 • Mã số SWIFT (SWIFT Code): EBVIVNVX
 • Tên của người thụ hưởng: ...

Số tài khoản ngoại tệ tại Eximbank(gồm 15 số): …

14

Khách hàng có được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân? Có cần chứng minh mục đích rút tiền?

Khách hàng cá nhân có lượng ngoại tệ sẵn có trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ, được rút ngoại tệ mặt từ tài khoản này mà không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn.

15

Thủ tục gửi tiết kiệm VND đối với cá nhân nước ngoài?

Khách hàng cá nhân nước ngoài khi gửi tiết kiệm tại Eximbank cần xuất trình Hộ chiếu và Visa còn hiệu lực (trường hợp được miễn thị thực thì chỉ cần xuất trình Hộ chiếu).

16

Thủ tục mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài tại Eximbank?

 • Khách hàng cá nhân là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có tài khoản VND hoặc nguồn thu hợp pháp bằng VND thì có thể được bán ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.
 • Khách hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:
  + Bản chính Passport.
  + Trường hợp chuyển khoản, khách hàng cung cấp cho Eximbank các thông tin: Tên và số tài khoản (hoặc số IBan trong trường hợp chuyển sang các ngân hàng ở Châu Âu như Anh, Pháp, Bỉ, Đức,...) của người thụ hưởng; tên và Swift code (nếu có) của ngân hàng thụ hưởng; tên và Swift code của ngân hàng trung gian (nếu có).
  + Trường hợp mang ngoại tệ mặt ra nước ngoài: Nếu lượng ngoại tệ tương đương 5.000 USD, khách hàng không cần phải khai báo hải quan. Trường hợp mang hơn 5.000 USD, theo yêu cầu của khách hàng, Eximbank sẽ cấp “Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài” theo số tiền mà Eximbank đã bán cho khách hàng hoặc số tiền khách hàng rút từ tài khoản ngoại tệ mở tại Eximbank.

17

Mức phí chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài tại Eximbank?

- Mức phí chuyển và cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ (phí chuyển tiền và cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài).
Quý khách có thể chọn 1 trong 3 cách tính phí sau:

 • Phí SHA: Người chuyển trả phí tại Eximbank và người nhận trả phí tại ngân hàng nước ngoài khi nhận tiền (tất cả chi phí phát sinh trong nước đều do người chuyển chịu, các chi phí phát sinh ở nước ngoài đều do người thụ hưởng chịu).
 • Phí BEN: Toàn bộ phí do người thụ hưởng trả, sau khi trừ phí của Eximbank, Eximbank sẽ chuyển số tiền còn lại cho người thụ hưởng (toàn bộ các chi phí phát sinh trong và ngoài nước đều trừ vào số tiền chuyển).
 • Phí OUR: Toàn bộ các chi phí phát sinh trong và ngoài nước đều do người chuyển chịu, tuy nhiên có vài trường hợp người thụ hưởng phải trả thêm các chi phí khác do các ngân hàng trung gian ở nước ngoài thu.

18

Có thể thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp qua tài khoản tại Eximbank?

Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp.
Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn.
Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản  để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.

19

Dịch vụ nhận tiền kiều hối MoneyGram là gì?

- Là dịch vụ nhận tiền nhanh trong vòng 10 phút kể từ khi người gửi hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài, thông qua đối tác của Eximbank là Công ty chuyển tiền quốc tế MoneyGram với mạng lưới gần 200.000 đại lý trên khắp thế giới.
- Thủ tục nhận tiền đơn giản, nhanh chóng, an toàn tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Eximbank trên khắp cả nước để nhận tiền hoàn toàn miễn phí. .
- Không hạn chế số tiền nhận.
- Khách hàng không phải chịu thuế thu nhập.
- Khách hàng có thể yêu cầu nhận bằng USD hoặc VND. Chỉ cần cung cấp mã số nhận tiền gồm 8 số (do người chuyển cung cấp) và CMND/Hộ chiếu.

20

Điều kiện để được tham gia sản phẩm “DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK”?

“DU HỌC TIẾT KIỆM cùng EXIMBANK” là sản phẩm ưu đãi miễn phí dịch vụ chuyển tiền du học dành cho khách hàng khi gửi tiền hoặc giới thiệu khách hàng giao dịch tại Eximbank thỏa điều kiện:

 • Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi hoặc mua chứng chỉ tiền gửi (Việt Nam đồng, ngoại tệ) cứ mỗi 100 triệu đồng với kỳ hạn gửi/kỳ lãnh lãi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng hoặc cứ mỗi 50 triệu đồng với kỳ hạn gửi/kỳ lãnh lãi từ 6 tháng trở lên, sẽ được miễn phí 01 lần chuyển tiền du học;
 • Khách hàng cá nhân đã sử dụng dịch vụ chuyển tiền du học tại Eximbank giới thiệu khách hàng mới đến giao dịch chuyển tiền du học tại Eximbank sẽ được nhận phiếu ưu đãi miễn phí chuyển tiền du học;
 • Các đơn vị đào tạo và tư vấn du học thực hiện chuyển tiền du học tại Eximbank với số món tích lũy từ 10 món chuyển tiền bằng điện hoặc 10 món phát hành Bankdraft trong tháng, sẽ được ưu đãi miễn phí chuyển tiền du học cho giao dịch chuyển tiền thứ 10.

21

Hướng dẫn Khách hàng mở tài khoản đồng chủ sở hữu tiết kiệm?

Khách hàng mở tài khoản tiết kiệm đồng chủ sở hữu, chủ tài khoản và đồng chủ tài khoản tiết kiệm mang CMND đến Eximbank để thực hiện mở tiết kiệm, cùng ký tên vào phiếu nộp tiền.
Trường hợp Khách hàng có nhu cầu rút vốn (1 phần hoặc toàn bộ), chủ tài khoản và đồng chủ tài khoản cùng mang CMND đến Eximbank làm thủ tục rút vốn.

22

Khách hàng người nước ngoài mở tiết kiệm có được không? Thủ tục?

- Khách hàng người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được mở tiết kiệm VNĐ tại Eximbank. Cá nhân người nước ngoài là người cư trú được gửi tiết kiệm  ngoại tệ tại Eximbank.
- Thủ tục: Khách hàng Cá nhân nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu được cấp thị thực còn thời hạn hiệu lực, nếu Khách hàng Cá nhân nước ngoài nhập cảnh được miễn thị thực theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, thì xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.

23

Khách hàng người nước ngoài có được gửi giữ hộ vàng không?

Người nước ngoài cư trú tại VN có nguồn thu hợp pháp sẽ được gửi giữ hộ vàng.

24

Dưới 18 tuổi có đụơc mở tiết kiệm không? Nếu được thì cần cung cấp giấy tờ gì?

Khách hàng cá nhân chưa đủ 18 tuổi có thể thực hiện các giao dịch tiết kiệm thông qua người đại diện, người giám hộ theo pháp luật.

Khách hàng cá nhân tuổi từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng, đủ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của bộ luật dân sự thì được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm.
Thủ tục:
 • Đối với người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên.
 • Đối với cá nhân tuổi từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng: ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực phải xuất trình các giấy tờ sau  để chứng minh số tiền gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình (như giấy tờ thừa kế, văn bản về việc được cho/tặng tài sản; hoặc các giấy tờ khác chứng minh số tiền gửi vào ngân hàng là tài sản của mình).

25

Trường hợp chủ sở hữu tiết kiệm tại EIB qua đời thì người thân cần phải cung cấp giấy tờ gì?

Trường hợp chủ sở hữu tài khoản tiết kiệm tại Eximbank qua đời, Eximbank chi trả vốn gốc và lãi cho người thừa kế theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm. Khi rút tiền gửi tiết kiệm, người thừa kế phải thực hiện thủ tục sau:

 • Xuất trình thẻ tiết kiệm.
 • Xuất trình CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
 • Giấy ủy quyền của các đồng thừa kế.
 • Giấy chứng tử của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm hoặc Quyết định của Tòa án.
 • Bản di chúc (nếu có).
 • Nếu thừa kế theo pháp luật:
  + Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về thừa kế hoặc,
  + Văn bản thỏa thuận phân chia di sản của những người thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản được công chức, chứng thực theo quy định.
 • Các văn bản cần thiết khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

26

Khách hàng bị mất sổ tiết kiệm phải làm gì?

Khách hàng mất thẻ tiết kiệm phải làm đơn cớ mất, thông báo ngay cho Eximbank để làm cơ sở theo dõi và thanh toán. Sau thời hạn 02 ngày kể từ ngày báo mất, nếu không có tranh chấp về thẻ tiết kiệm thì Eximbank (nơi khách hàng thông báo mất thẻ tiết kiệm) sẽ giải quyết theo yêu cầu của Khách hàng.

27

Khi có nhu cầu vốn có thể tất toán sổ tiết kiệm trước hạn được không? Lãi suất tính như thế nào?

Eximbank giải quyết cho Khách hàng có thể tất toán sổ tiết kiệm trước hạn đối với sản phẩm/chương trình huy động có quy định cho phép Khách hàng được tất toán trước hạn.
Eximbank tính lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ số vốn tất toán trước hạn.

28

Mất chứng minh thư có thể mang bản sao có công chứng đến Ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm được không?

Theo quy định, Khách hàng giao dịch với Ngân hàng phải xuất trình CMND bản chính. Vì vậy, Khách hàng không thể mang bản sao có công chứng đến Ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm.

29

Dịch vụ xác thực vân tay là gì?

- Dịch vụ xác thực vân tay là Dịch vụ giúp xác thực Khách hàng khi thực hiện các giao Dịch với Ngân hàng thông qua việc sử dụng vây tay.
- Khách hàng đăng ký Dịch vụ có thể sử dụng vây tay để thực hiện các giao Dịch với Eximbank tại các điểm giao Dịch mà không cần phải sử dụng CMND, hoặc rút tiền tại máy ATM mà không cần phải sử thẻ ATM hoặc sử dụng mật khẩu giao dịch.
- với công nghệ sinh trắc học hiện đại, Dịch vụ xác thực vân tay của Eximbank sẽ giúp nhận diện Khách hàng nhanh chóng, chính xác, hạn chế về rủi ro trong giao Dịch của Khách hàng với Ngân hàng.

30

Chuyển tiền trong hệ thống Eximbank thì thời gian bao lâu người nhận sẽ nhận được tiền vào tài khoản?

Khi chuyển tiền trong hệ thống Eximbank, Eximbank chuyển tiền vào tài khoản của người nhận ngay sau khi người chuyển hoàn tất các thủ tục chuyển tiền.

Đối với chuyển tiền trong nước ngoài hệ thống từ tài khoản Eximbank đến ngân hàng khác, có các trường hợp như sau:

31

Chuyển tiền ngoài hệ thống thì sau bao lâu người nhận có thể nhận được tiền?

Đối với dịch vụ chuyển tiền nhanh (qua kênh NAPAS), người nhận có thể nhận được tiền ngay khi Eximbank/người chuyển hoàn thiện giao dịch chuyển tiền.

Đối với chuyển tiền trong nước ngoài hệ thống từ tài khoản Eximbank đến ngân hàng khác, có các trường hợp như sau:

 • Khách hàng chuyển tiền trước 3 giờ chiều từ Thứ 2 đến Thứ 6: Eximbank xử lý lệnh chuyển tiền của khách hàng trong ngày. Người nhận có thể nhận được tiền trong ngày làm việc.
 • Khách hàng chuyển tiền sau 3 giờ chiều từ Thứ 2 đến Thứ 6: Eximbank xử lý lệnh chuyển tiền của khách hàng vào ngày làm việc tiếp theo. Người nhận có thể nhận được tiền vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Khách hàng chuyển tiền vào Thứ 7, CN. Người nhận có thể nhận được tiền vào ngày Thứ 2.

Tuy nhiên, việc ghi Có tài khoản cũng còn tùy thuộc vào Ngân hàng nơi người nhận có tài khoản. Để thuận tiện trong việc nhận tiền, khách hàng có thể liên hệ ngân hàng nhận chuyển tiền, kiểm tra thông tin tài khoản ghi Có trước khi đến ngân hàng nhận tiền.

32

Chưa có tài khoản tại Eximbank thì có thể nhận được tiền chuyển từ Ngân hàng khác đến không?

Khách hàng chưa có tài khoản tại Eximbank vẫn có thể nhận tiền từ ngân hàng khác chuyển đến bằng CMND hoặc Hộ chiếu.

33

Để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Khách hàng cần cung cấp cho người chuyển những thông tin gì?

Để nhận tiền chuyển về, người nhận cung cấp thông tin sau cho người chuyển tiền:

 • Ngân hàng nhận: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Head Office
 • Mã số SWIFT: EBVIVNVX
 • Tên của người nhận:…………………………………
 • Số tài khoản ngoại tệ tại Eximbank (bao gồm 15 số):…………………………………
 • Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp:…………………………………
  (nếu người nhận không có tài khoản tại Eximbank)
 • Địa chỉ, số điện thoại:…………………………………

34

Thủ tục chuyển tiền cho mục đích du học?

Để chuyển tiền ra nước ngoài cho mục đích du học, Khách hàng cần cung cấp cho Eximbank các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị bán, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank).
 • Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc Cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, du học sinh phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập tại cơ sở đào tạo đó.
 • Bản sao hộ chiếu kèm Visa còn hiệu lực. Trong trường hợp Visa hết hiệu lực hoặc không có Visa thì khách hàng cung cấp các giấy tờ sau:
  + Bản sao hộ chiếu kèm Giấy tờ do cơ quan thẩm quyền nước sở tại cho phép lưu trú học tập;
  + Đối với một số nước có quy định chuyển tiền học phí cho Cơ sở đào tạo trước khi cấp Visa thì chỉ cần xuất trình bản sao hộ chiếu kèm bản chính để Eximbank đối chiếu;
  + Đối với một số nước không cần Visa khi nhập cảnh thì chỉ cần xuất trình bản sao hộ chiếu cho lần chuyển tiền đầu tiên, những lần chuyển tiền tiếp theo phải kèm thêm Giấy tờ chứng minh việc lưu trú tại nước sở tại.
Trường hợp thân nhân thực hiện chuyển tiền, ngoài các giấy tờ trên, cần cung cấp thêm các giấy tờ sau:
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp chuyển ngoại tệ);
 • Giấy tờ chứng minh người giám hộ (trong trường hợp chuyển cho người giám hộ), bao gồm:
  + Giấy tờ lưu trú hoặc Giấy tờ của cơ sở đào tạo có nêu tên Người giám hộ; hoặc Giấy giới thiệu của Cơ sở đào tạo giới thiệu Tổ chức nước ngoài có chức năng giám hộ du học sinh; và
  + Giấy giới thiệu của Tổ chức nước ngoài có chức năng giám hộ giới thiệu tên Người giám hộ của du học sinh;
  + Các giấy tờ tương đương khác được Eximbank chấp nhận.

35

Có thể chuyển tiền sinh hoạt phí cho du học sinh vào tài khoản của người thân du học sinh được không?

Khách hàng được phép chuyển tiền sinh hoạt phí cho du học sinh hoặc người giám hộ du học sinh (trong trường hợp du học sinh chưa thành niên).

36

Thủ tục chuyển tiền cho mục đích định cư?

Để chuyển tiền ra nước ngoài cho mục đích định cư, khách hàng cần cung cấp cho Eximbank các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị bán, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank);
 • Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư hoặc giấy tờ chứng minh việc đi định cư ở nước ngoài (thẻ cư trú, visa định cư,...);
 • Bản sao sổ hộ khẩu ở Việt Nam và bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư;
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc số ngoại tệ cần chuyển, mang đi nước ngoài (nếu có).

37

Thủ tục chuyển tiền trợ cấp thân nhân?

Để chuyển tiền ra nước ngoài trợ cấp cho thân nhân, khách hàng cần cung cấp cho Eximbank các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị bán, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank);
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
 • Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài (như bản sao hộ chiếu thể hiện quốc tịch nước sở tại, Visa định cư hoặc Giấy phép cư trú,…).

38

Cá nhân Việt Nam muốn chuyển ngoại tệ trong nước được không?

Cá nhân Việt Nam không được chuyển ngoại tệ trong nước, trừ các trường hợp sau:

 • Điều chuyển ngoại tệ chuyển khoản giữa các tài khoản ngoại tệ của chính mình.
 • Chi chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch được phép thanh toán trong nước bằng ngoại tệ theo quy định của NHNN.

39

Cá nhân Việt Nam chuyển VNĐ cho người nước ngoài được không?

Cá nhân người Việt Nam được chuyển VNĐ cho cá nhân người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú, tuy nhiên Khách hàng phải xuất trình chứng từ hợp pháp để chứng minh mục đích chuyển tiền.


1.2. ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

STT

Câu hỏi

Trả lời

1

Dịch vụ SMS Banking là gì?

Dịch vụ SMS Banking: Là dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn điện thoại, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch tài chính (nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn), tra cứu thông tin tài khoản và đăng ký nhận những thông tin mới nhất từ ngân hàng (lãi suất tiền gửi, tỷ giá ngoại tệ, vàng, truy vấn điểm giao dịch, truy vấn điểm đặt máy ATM).

2

Dịch vụ Mobile Banking là gì? Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch gì qua Mobile Banking?

Dịch vụ Mobile Banking: Là dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại, thông qua dịch vụ khách hàng có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến với Eximbank mà không cần phải đến trực tiếp các điểm giao dịch.
Các giao dịch khách hàng có thể thực hiện qua Mobile Banking: Mở/tất toán tài khoản tiến kiệm; chuyển khoản trong ngoài hệ thống Eximbank; thanh toán tiền điện cho công ty Điện Lực TPHCM; nạp tiền thuê bao di động; thanh toán nợ gốc vay; mớ/khóa thẻ quốc tế; đăng ký phát hành thẻ; truy vấn thông tin các loại.

3

Các dòng điện thoại có thể sử dụng dịch vụ Mobile Banking Eximbank? Điện thoại không hỗ trợ kết nối Internet (Wifi/3G/GPRS) có thể sử dụng dịch vụ Mobile Banking Eximbank được không?

Hiện dịch vụ Mobile Banking Eximbank tương thích hầu hết tất cả các dòng điện thoại trên thị trường như Iphone, Black berry, các dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android; điện thoại hỗ trợ java.
Dịch vụ Mobile Banking Eximbank hiện cung cấp cả 2 giải pháp Internet (Wifi/3G/GPRS) và tin nhắn SMS cho khách hàng. Trường hợp điện thoại không hỗ trợ kết nối Internet (Wifi/3G/GPRS) khách hàng có thể thực hiện giao dịch với Eximbank thông qua kết nối SMS.

4

Dịch vụ VnTopup là gì?

Là dịch vụ nạp tiền cho thuê bao các mạng di động thông qua tin nhắn SMS.
Với cú pháp nhắn nạp tiền đơn giản: EIB NAP {mệnh giá nạp} {số điện thoại nạp} {mật khẩu} gửi 8049, khách hàng có thể nạp tiền cho tất cả các mạng viễn thông trên thị trường.
Mệnh giá: VN10, VN100,……VN500 tương ứng các mệnh giá từ 10.000VNĐ đến 500.000VNĐ.

5

Dịch vụ Bill Payment thanh toán được cho các dịch vụ gì?

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Bill Payment có thể thực hiện thanh toán hóa đơn trả sau các loại như ADSL, điện thoại cố định, thuê bao trả sau của Viettel, Sphone.

6

Dịch vụ Internet Banking Eximbank là gì? Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch gì qua Internet Banking?

Là dịch vụ Ngân hàng qua Internet. Thông qua dịch vụ khách hàng có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến với Eximbank mà không phải đến trực tiếp các điểm giao dịch.
Các giao dịch khách hàng có thể thực hiện qua Internet Banking: Mở/tất toán tài khoản tiến kiệm; chuyển khoản trong ngoài hệ thống Eximbank; chuyển khoản liên ngân hàng bằng số thẻ ; thanh toán tiền điện cho công ty Điện Lực TPHCM; nạp tiền thuê bao di động; thanh toán nợ gốc vay; truy vấn thông tin tài khoản, thông tin nợ vay ; tra cứu tích lũy điểm thưởng.

7

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet Banking thì phải làm sao?

Khách hàng có thể thực hiện cấp lại mât khẩu mới thông qua chức năng ”Quên mật khẩu” trên giao diện của màn hình đăng nhập dịch vụ Internet Banking. Sau khi thực hiện thành công mật khẩu mới sẽ được gửi đến Email đăng ký của khách hàng.

8

Có phải đăng ký để được sử dụng các dịch vụ SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, VnTopup?

Để sử dụng các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, VnTopup khách hàng mang theo CMND bản chính còn hiệu lực đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Eximbank để thực hiện đăng ký.

9

Điều kiện cần để đăng ký và sử dụng dịch vụ Internet Banking Eximbank?

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng phải đăng ký và cung cấp địa chỉ Email, thông tin xác thực giao dịch (số điện thoại di động nhận OTP, chữ ký số) với Eximbank.

10

Call center là gì?

Call center là Trung tâm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Eximbank. Khách hàng không phải đăng ký sử dụng dịch vụ, khi có thắc mắc về sản phẩm dịch vụ, khách hàng gọi đến tổng đài 18001199 sẽ được giải đáp và hướng dẫn cụ thể về các sản phẩm, dịch vụ Eximbank.

11

Khách hàng thực hiện quên mật khẩu Internet banking nhưng hệ thống báo email không đúng?

- Quý khách cần nhập đúng địa chỉ email đã đăng ký với ngân hàng.
- Trường hợp địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký tại ngân hàng là chưa đúng với email mà Quý khách đang sử dụng, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp điểm giao dịch Eximbank gần nhất để yêu cầu điều chỉnh địa chỉ email đã đăng ký.

12

Khách hàng muốn thay đổi email, số điện thoại nhận xác thực OTP trên Internet banking thì làm sao?

Trên Internet Banking, Quý khách vào mục Đăng ký / Thay đổi số điện thoại nhận OTP và E-Mail và cập nhật số điện thoại và email mới.

13

Hướng dẫn Khách hàng chuyển khoản trên Internet banking?

- Chuyển khoản trên Internet Banking khách hàng cá nhân: Quý khách tham khảo Hướng dẫn sử dụng Internet Banking dành cho Khách hàng cá nhân (Tải file theo đường dẫn: Khách hàng cá nhân/Ngân hàng điện tử/Dịch vụ Internet Banking).
- Chuyển khoản trên Internet Banking khách hàng doanh nghiệp: Quý khách tham khảo Hướng dẫn sử dụng Internet Banking dành cho Khách hàng doanh nghiệp (Tải file theo đường dẫn: Khách hàng doanh nghiệp/Ngân hàng điện tử/Dịch vụ Internet Banking).

14

Khách hàng chuyển tiền trên Internet banking nhưng chưa thấy EIB trừ tiền?

Trên Internet Banking, Quý khách vào mục Truy vấn thông tin/Nhật ký giao dịch trên Internet Banking để kiểm tra trạng thái giao dịch. Nếu nhật ký giao dịch ghi nhận trạng thái “Ngân hàng đã tiếp nhận chờ xử lý” thì Quý khách vui lòng chờ ngân hàng xử lý.

15

Khách hàng không nhận được mã xác thực khi giao dịch trên Internet banking?

Sau 5 phút chọn “Lấy mã xác thực” mà Quý khách vẫn không nhận được mã xác thực thì Quý khách vui lòng thực hiện lại yêu cầu để nhận mã xác thực mới.

16

Khách hàng mở tiết kiệm trên Internet banking sau 17h nhưng không thấy EIB thực hiện?

Quý khách vào mục Truy vấn thông tin/Nhật ký giao dịch trên Internet Banking để kiểm tra trạng thái giao dịch. Nếu nhật ký giao dịch ghi nhận trạng thái “Ngân hàng đã tiếp nhận chờ xử lý” thì Quý khách vui lòng chờ ngân hàng xử lý vào ngày làm việc kế tiếp, và vào mục Truy vấn tài khoản để kiểm tra sổ tiết kiệm đã được mở.


1.3 ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO VAY

STT

Câu hỏi

Trả lời

1

Tư vấn điều kiện vay tín chấp?

 • CBNV của doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức khác.
 • Cá nhân người Việt Nam có độ tuổi tại thời điểm vay vốn cộng thời hạn vay không quá tuổi về hưu theo quy định của pháp luật.
 • Cá nhân được chj lương qua tài khoản mở tại Eximbank hoặc Eximbank có ký hợp đồng thu hộ lương với đơn vị CBNV công tác, kho bạc hoặc đơn vị thực hiện chi trả lương.
 • Cá nhân có thời gian công tác từ 1 năm trở lên tại đơn vị, hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên.
 • Không phát sinh nợ nhóm 2 trong vòng 36 tháng tại các tổ chức tín dụng.
 • Phải có sổ tạm trú/hộ khẩu tại địa bàn hoạt động của chi nhánh/phòng giao dịch.
 • Có lương tối thiểu 2.5 triệu đồng (đối với CBNV hưởng lương từ ngân sách nhà. nước) và tối thiểu 4 triệu đồng (đối với CBNV không hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

2

Hồ sơ vay vốn cần những gì?

 • Hồ sơ pháp lí: CMND, Sổ hộ khẩu/KT3, đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân
 • Hồ sơ tài chính:
  • Nguồn thu nhập từ lương: hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm/tiếp nhận, sao kê lương/giấy xác nhận lương, bảo hiểm xã hội nếu có.
  • Nguồn thu nhập từ cho thuê nhà: sổ hồng/sổ đỏ, hợp đồng cho thuê nhà, CMND của người thuê nhà.
  • Nguồn thu nhập từ cho thuê xe: cà vẹt xe, hợp đồng cho thuê xe, CMND của người thuê xe.
  • Nguồn thu nhập từ công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, bảng kê hàng tồn kho, khoản phải thu, phải trả, sao kê qua tài khoản nếu có, Hợp đồng hóa đơn đầu vào đầu ra, tờ khai thuế….
  • Nguồn thu nhập từ hộ kinh doanh: giấy đăng kí kinh doanh, sổ tay ghi chép đầu vào đầu ra, hóa đơn điện nước 3 tháng tại cơ sở kinh doanh, sao kê ngân hàng nếu có, hợp đồng, hóa đơn đầu vào đầu ra.
  • Hồ sơ tài sản đảm bảo: CMND của chủ tài sản, giấy chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng, tờ khai lệ phí trước bạ, bản vẽ, toàn bộ các giấy tờ khác liên quan đến tài sản đảm bảo.

3

Người thứ 3 có thể đứng ra bảo lãnh cho Khách hàng vay tại EIB được không? thủ tục vay bảo lãnh?

Người thứ 3 có thể đứng ra bảo lãnh cho Khách hàng vay.
Thủ tục: kí hợp đồng công chứng ba bên.

4

EIB có chương trình cho vay mua xe ô tô không?

Có cụ thể:

 • Tối đa 7 năm đối với tài sản đảm bảo là bất động sản, thẻ tiết kiệm, trái phiếu chính phủ có giá trị lớn hơn khoản vay.
 • Tối đa 5 năm đối với tài sản đảm bảo là: loại xe ô tô con trong nước mới 100%, thời gian xuất xưởng không quá 02 năm tính từ thời điểm sản xuất đến thời điểm khách hàng đề nghị vay vốn hoặc xe ô tô con nhập khẩu có chất lượng xe còn hơn 85%, thời gian xuất xưởng không quá 03 năm hoặc xe tải chất lượng còn 100%, thời gian xuất xưởng không quắ 02 kể từ thời điểm sản xuất đến thời điểm khách hàng đề nghị vay vốn.
 • Tối đa 3 năm đối với xe đã qua sử dụng chất lượng còn lại hơn 70%, thời gian xuất xưởng không quá 5 năm.

5

Khách hàng không có hộ khẩu tại thành phố chỉ có tạm trú/KT3 thì có được vay không?

Được.

6

Tư vấn vay chứng minh tài chính?

Khách hàng có nhu cầu vay chứng minh tài chính du học, du lịch cần chuẩn bị những thứ sau:
Hồ sơ vay: CMND, Sổ hộ khẩu, Hồ sơ nhập học hoặc thông báo nhập học của trường, nộp tiền kí quỹ (3.5%/năm * số tiền vay * thời gian vay/360 ngày).

7

Điều kiện cá nhân có thể vay vốn là gì?

Tùy từng trường hợp cụ thể tuy nhiên: cá nhân có hộ khẩu thường trú/hoặc KT3 tại địa bàn cho vay của chi nhánh, PGD, có đầy đủ hành vi năng lực dân sự, có nguồn tài chính để trả nợ và tài sản đảm bảo thì có thể vay vốn được.

8

Thời gian vay tại Eximbank
 là bao lâu?

- Vay sản xuất kinh doanh: bổ sung vốn kinh doanh tối đa 12 tháng, đầu tư máy móc trang thiết bị hoặc cơ sở kinh doanh: tối đa 36 tháng.
- Vay tiêu dung: tối đa 10 nămVay sản xuất kinh doanh: bổ sung vốn kinh doanh tối đa 12 tháng, đầu tư máy móc trang thiết bị hoặc cơ sở kinh doanh: tối đa 36 tháng.
- Vay tiêu dung: tối đa 10 năm
- Vay mua nhà, sửa chữa nhà: tối đa 15 năm
- Vay mua xe: tối đa 7 năm.
- Vay tín chấp CBNV tổ chức khác: tối đa 48 tháng.


2. THẺ

2.1 DỊCH VỤ THẺ

STT

Câu hỏi

Trả lời

1
Làm thế nào để kiểm tra số dư (hạn mức tín dụng) thẻ? Quý khách có thể kiểm tra số dư thẻ khi sử dụng một trong các dịch vụ sau:
2
Khi thẻ bị giữ tại máy ATM, chủ thẻ Eximbank cần làm gì? Ngay sau khi thẻ bị giữ tại máy ATM, để đảm bảo an toàn sử dụng thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ ngay với Dịch vụ Thẻ Eximbank 24/7 18001199 hoặc chi nhánh Eximbank gần nhất để yêu cầu khóa thẻ và nhận được tư vấn về tình trạng thẻ và việc nhận lại thẻ. Ngoài ra, Quý khách có thể thực hiện khóa thẻ bằng dịch vụ SMS Alert hoặc khóa/mở tài khoản thẻ nội địa.
Lưu ý:
 • Thẻ bị giữ tại máy ATM Eximbank: Quý khách liên hệ trực tiếp Chi nhánh Eximbank quản lý máy ATM nhận lại thẻ. Khi nhận lại thẻ, chủ thẻ yêu cầu nhân viên Eximbank kiểm tra tình trạng thẻ trước khi tiếp tục sử dụng thẻ.
 • Thẻ bị giữ tại máy ATM ngân hàng khác: Sau khi ghi nhận thông tin từ chủ thẻ Eximbank, Eximbank sẽ liên hệ Ngân hàng quản lý máy ATM để nhận lại thẻ và hoàn trả thẻ theo yêu cầu. Hoặc Quý khách có thể liên hệ điểm giao dịch Eximbank gần nhất đề nghị cấp lại thẻ (Phí cấp lại thẻ theo biểu phí dịch vụ thẻ Eximbank hiện hành). Trường hợp, thẻ quốc tế Eximbank bị giữ tại máy ATM ngân hàng khác, Eximbank khuyến khích Quý khách đổi thẻ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng thẻ.
3
Thời gian tra soát và trả lời kết quả giao dịch khiếu nại kéo dài bao lâu? (Thời gian được đề cập là ngày làm việc, tính từ ngày Eximbank nhận được yêu cầu)
 • Đối với thẻ nội địa tại:
  • ATM Eximbank: 5 ngày.
  • ATM liên minh: 12 ngày đối với Smartlink và 16 ngày đối với Banknet và VNBC.
  • POS Eximbank: 10 ngày.
  • POS liên minh: 15 ngày đối với Smartlink và 20 ngày đối với Banknet và VNBC.
  • Giao dịch thanh toán trực tuyến: 18 ngày.
 • Đối với thẻ quốc tế: 55 ngày. Riêng với giao dịch rút tiền tại máy ATM Eximbank là 5 ngày.
4
Khi quên số PIN của thẻ hoặc không có thẻ (do mất thẻ, thẻ bị giữ tại máy ATM,…), chủ thẻ rút tiền bằng cách nào? - Quý khách liên hệ trực tiếp điểm giao dịch Eximbank gần nhất, xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/ Hộ chiếu, bản chính) và yêu cầu rút tiền từ tài khoản thẻ.
- Khi Quý khách đang giữ thẻ quốc tế nhưng quên số PIN và đang ở nước ngoài, vui lòng liên hệ Ngân hàng nước ngoài chấp nhận các thương hiệu thẻ quốc tế Visa, MasterCard, xuất trình giấy tờ tùy thân và yêu cầu rút tiền bằng thẻ.
Lưu ý: Quý khách có thể chịu thêm phí dịch vụ của Ngân hàng nước ngoài (tùy theo chính sách của Ngân hàng nước ngoài).
5
Chủ thẻ xem sao kê thẻ quốc tế bằng cách nào và cần làm gì khi không nhận được sao kê thẻ? Quý khách có thể xem sao kê thẻ quốc tế qua một trong các kênh sau:
 • Internet Banking (sao kê và những giao dịch mới nhất (chờ lên sao kê));
 • Email (miễn phí);
 • Qua bưu điện về địa chỉ nhà, địa chỉ công tác,…
Trường hợp chưa nhận được sao kê, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ Thẻ 24/7 18001199 để yêu cầu gửi lại. Qua Dịch vụ Thẻ 24/7, Quý khách có thể cập nhật địa chỉ mới nhất cho Ngân hàng để tránh thất lạc sao kê.
Lưu ý:
- Phí nhận sao kê theo biểu phí dịch vụ thẻ Eximbank hiện hành.
- Bảng sao kê hàng tháng của thẻ quốc tế được lập định kỳ như sau:
 • Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit: Sau ngày làm việc đầu tiên hàng tháng;
 • Thẻ tín dụng Doanh nhân Visa Business: Sau ngày 5 hàng tháng;
 • Thẻ tín dụng Visa Platinum: Sau ngày 10 hàng tháng;
 • Thẻ tín dụng cá nhân MasterCard (bao gồm thẻ Teacher Card): Sau ngày 20 hàng tháng;
 • Thẻ tín dụng cá nhân Visa: Sau ngày 23 hàng tháng.
6
Phí tài chính (lãi vay) là gì? - Phí tài chính (lãi vay) đối với giao dịch thanh toán, hàng hóa, dịch vụ: Khi đến hạn thanh toán, nếu Chủ thẻ thanh toán toàn bộ số dư nợ cuối kỳ thì Eximbank sẽ miễn lãi cho toàn bộ giao dịch thẻ phát sinh trong kỳ của Chủ thẻ. Nếu Chủ thẻ không thanh toán đủ toàn bộ số dư nợ cuối kỳ thì Eximbank sẽ thực hiện tính lại lãi theo phương pháp dư nợ giảm dần kể từ ngày phát sinh nợ.
- Phí tài chính (lãi vay) đối với giao dịch rút tiền mặt: Các giao dịch rút tiền mặt sẽ được tính lãi ngay khi phát sinh nợ trên sao kê theo phương pháp dư nợ giảm dần.
7
Phí trễ hạn là gì? Vào ngày thanh toán, nếu Quý khách không thanh toán đủ số dư nợ tối thiểu đúng hạn, phí trễ hạn là 3% số dư nợ tối thiểu (tối thiểu VND50,000) (được ghi rõ trong biểu phí) sẽ được ghi nợ (-) vào tài khoản thẻ của Quý khách.
8
Phí thường niên là gì? Phí thường niên là phí dịch vụ hàng năm để duy trì tài khoản thẻ và những lợi ích có được từ thẻ. Phí thường niên được tính ngay khi ngân hàng phát hành thẻ cho Quý khách và phát sinh đều đặn mỗi năm trong thời hạn hiệu lực thẻ. Phí được tính trên thẻ Chính và (các) thẻ Phụ (nếu có).
9
Các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Eximbank? Khi nghi ngờ có những giao dịch giả mạo, giao dịch thẻ bị từ chối, không thành công hoặc những khoản chi tiêu bất thường từ thẻ, thẻ bị giữ tại máy ATM,... Quý khách vui lòng liên lạc Dịch vụ Thẻ 24/7 18001199 hoặc gửi yêu cầu về card@eximbank.com.vn để được hỗ trợ.
10
Eximbank có các loại thẻ nào? 1. Thẻ Tín dụng quốc tế:
 • Visa Platinum
 • Visa Chuẩn, Visa Vàng
 • MasterCard Chuẩn, MasterCard Vàng
 • JCB Chuẩn, JCB Vàng
2. Thẻ Ghi nợ quốc tế
 • Visa Debit
 • MasterCard Debit
3. Thẻ Visa Prepaid quốc tế
4. Thẻ ghi nợ nội địa
5. Thẻ Prepaid nội địa (thẻ đồng thương hiệu liên kết với các đơn vị)
11
Khách hàng phát hành thẻ tín dụng dạng tín chấp thì hạn mức được cấp là bao nhiêu? Hạn mức được cấp không vượt quá 10 lần thu nhập hàng tháng và áp dụng cho từng đối tượng.
12
Hiệu lực tối đa của thẻ tín dụng là bao lâu? Hiệu lực thẻ tín dụng quốc tế do Eximbank phát hành tối đa 03 năm.
13
Thời gian phát hành thẻ ghi nợ? Tùy vào từng địa bàn của chi nhánh Eximbank và tối đa 8 ngày làm việc.
14
Thẻ tín dụng có rút tiền đựợc không? Rút đựợc ở đâu? Phí bao nhiêu? Khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng Eximbank để rút tiền tại gân hàng, máy ATM chấp nhận thương hiệu Visa/MasterCard/JCB. Hiện tại Eximbank đang áp dụng mức phí 4% trên số tiền giao dịch tối thiểu 60,000 đồng. 
15
Thẻ ghi nợ quốc tế có rút tiền đuợc không? Rút đuợc ở đâu? Phí bao nhiêu? Khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng Eximbank để rút tiền tại gân hàng, máy ATM chấp nhận thương hiệu Visa/MasterCard. Hiện tại Eximbank đang áp dụng mức phí 3% trên số tiền giao dịch tối thiểu 60,000 đồng. 
16
Giao dịch không thành công nhưng tài khoản bị trừ tiền cần phải làm gì để đuợc hoàn tiền? Khách hàng vui lòng liên hệ với địa điểm giao dịch Eximbank hoặc tổng đài thẻ 24/7 Card Center yêu cầu thực hiện tra soát giao dịch không thành công.
17
Giao dịch thẻ bằng ngoại tệ có phí gì không? Đối với giao dịch thẻ quốc tế bằng đồng ngoại tệ, Eximbank sẽ tính phí chuyển đổi ngoại tệ, hiện tại Eximbank đang áp dụng mức phí 2.7% trên số tiền giao dịch.
18
Thẻ quốc tế có thể nhận tiền từ nước ngoài chuyển về? Được
19
Thẻ quốc tế có chuyển khoản cho người khác được không? Không
20
Khách hàng người nước ngoài muốn phát hành thẻ V-TOP thì cần cung cấp giấy tờ gì? Passport và Visa còn hiệu lực.
21
Khách hàng nước ngoài muốn phát hành thẻ tín dụng dạng tín chấp thì cần cung cấp giấy tờ gì? - Giấy đề nghị phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ quốc tế.
- Hộ chiếu, thị thực nhập cảnh còn hiệu lực hoặc thẻ tạm trú còn hiệu lực.
- 1 hình 3*4 mới nhất.
- Hợp đồng lao động.
- Giấy phép lao động.
- Sao kê lương qua ngân hàng 3 tháng gần nhất, giấy xác nhận công tác.
Ngoài ra, Quý khách có thể phải cung cấp cho Eximbank các giấy tờ sau như:
- Quyết định bổ nhiệm.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh
- Báo cáo thuế, báo cáo tài chính.
22
Tại máy ATM Khách hàng có thể thanh toán những loại hóa đơn nào ? Hướng dẫn cách thức thực hiện?  Tại máy ATM Eximbank, khách hàng có thể thanh toán các loại hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiểm.
Các thực hiện:
 • Bước 1: cho thẻ vào máy và nhập mật khẩu
 • Bước 2: chọn mục Thanh toán hóa đơn
 • Bước 3: Chọn nhà cung cấp theo danh sách liệt kê trên màn hình máy ATM (5 ký tự số)
 • Bước 4: nhập mã khách hàng (Đối với các mã khách hàng có chữ thì chủ thẻ không cần nhập chữ, chỉ cần nhập số)
 • Bước 5: nhập số tiền thanh toán
 • Bước 6: kiểm tra và hoàn tất giao dịch.
 
23
Làm cách nào để in được hóa đơn khi thanh toán tại ATM? Chọn chức năng in biên lai
24
Mức thanh toán tối thiểu đối với thẻ tín dụng? Hiện tại Eximbank đang áp dụng 5% trên số tiền sao kê. 
25
Tư vấn chương trình tích lũy điểm thưởng - Gọi điện đến DVKH 24/7: 18001199.
- Gửi email đến hộp thư: card@eximbank.com.vn
- Liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc.
26
Khách hàng đổi qua chương trình tích lũy điểm thưởng sao bao lâu thi nhận được quà? - Quà là Phiếu quà tặng: Sau 06 ngày làm việc
- Quà là Tiền: Eximbank chuyển tiền vào tài khoản của chủ thẻ sau 05 ngày làm việc.
- Quà là Dặm bay Vietnam Airlines: thời gian cộng dặm bay vào tài khoản GLP của khách hàng tại Vietnam Airlines tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng đổi điểm.

2.2 DỊCH VỤ 3D SECURE

STT

Câu hỏi

Trả lời

1
Dịch vụ 3D Secure là gì? Dịch vụ 3D Secure (hay còn gọi là Dịch vụ Xác thực Giao dịch Trực tuyến Thẻ Quốc tế), là dịch vụ giúp tăng cường bảo mật cho thẻ Eximbank Visa, MasterCard khi thanh toán trực tuyến tại các website có tham gia 3D Secure (website có hiển thị logo hoặc ) và tránh khỏi nguy cơ bị gian lận thẻ trong thanh toán trực tuyến. Dịch vụ cho phép ngân hàng xác thực chủ thẻ qua mật khẩu OTP (mật khẩu chỉ sử dụng một lần duy nhất và có hiệu lực trong vòng 5 phút) cho từng lần giao dịch trực tuyến tại các website có tham gia 3D Secure. 
2
Website có tham gia 3D Secure là website như thế nào? Bằng cách nào tôi có thể nhận diện được các website này? Website có tham gia 3D Secure là website có áp dụng tiêu chuẩn bảo mật 3D Secure (tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn giao dịch thẻ trực tuyến) trong thanh toán trực tuyến. Hầu hết các website 3D Secure đều có hiển thị biểu tượng/logo (Verified by Visa) hoặc (MasterCard SecureCode), Qu‎ý khách có thể nhận diện thông qua các biểu tượng này. Tuy nhiên, có thể có trường hợp một website không hiển thị các biểu tượng này nhưng họ vẫn là một đơn vị có tham gia 3D Secure và Qu‎ý khách sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu OTP để hoàn tất giao dịch trực tuyến.
3
Dịch vụ này bảo vệ tôi như thế nào? Thông qua việc nhập đúng mật khẩu OTP (mật khẩu được Eximbank cung cấp qua số thuê bao di động hoặc email đăng k‎ý sử dụng dịch vụ cho từng lần thanh toán trực tuyến) vào màn hình xác thực thanh toán trên website, Quý khách sẽ xác nhận được mình chính là chủ thẻ hợp lệ và giao dịch được hoàn tất. Trường hợp một mật khẩu OTP không hợp lệ được nhập vào, giao dịch thanh toán trực tuyến không thể hoàn tất.
4
Dịch vụ này áp dụng cho các loại giao dịch nào? Dịch vụ 3D Secure chỉ áp dụng cho các giao dịch thanh toán qua Internet, cụ thể là tại các website có tham gia 3D Secure.
5
Tôi có bắt buộc sử dụng dịch vụ 3D Secure khi thanh toán trực tuyến không? Nhu cầu sử dụng dịch vụ 3D Secure phụ thuộc vào đặc điểm của các website mà Quý khách tham gia thanh toán trực tuyến:
 • Trường hợp website chưa tham gia 3D Secure, Quý khách có thể thanh toán bình thường mà không cần sử dụng dịch vụ 3D Secure.
 • Trường hợp website đã tham gia 3D Secure, Quý khách cần sử dụng dịch vụ 3D Secure để hoàn tất quá trình thanh toán trực tuyến tại các website này.
 • Hiện nay, số lượng các website mua bán trực tuyến có tham gia 3D Secure đang gia tăng nhanh chóng và là tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn giao dịch thẻ trực tuyến.
6
Tôi sẽ trả bao nhiêu cho việc sử dụng dịch vụ 3D Secure? Quý khách được Eximbank cung cấp miễn phí dịch vụ này.
7
Tôi có cần phải có thiết bị/ phần mềm nào để sử dụng dịch vụ này không? Quý khách không cần phải có thiết bị/phần mềm nào để sử dụng dịch vụ này. Với phương thức xác thực qua OTP SMS/Email của Eximbank, Quý khách chỉ cần đăng ký số điện thoại di động và địa chỉ email (nếu có) dùng nhận OTP.
8
Để sử dụng dịch vụ này tôi có thể dùng (các) thẻ hiện có hay phải phát hành thẻ mới? Quý khách có thể đăng ký dịch vụ cho các thẻ hiện có mà không cần phải phát hành thẻ mới.
9
Làm thế nào để đăng ký sử dụng dịch vụ 3D Secure cho thẻ của tôi? Quý khách có thể đăng ký dịch vụ một cách dễ dàng, thuận tiện qua một trong kênh sau:
Tại các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc, với thủ tục đăng ký như sau:
 • Bản sao CMND.
 • Điền và ký xác nhận vào giấy đăng ký sử dụng dịch vụ.
Qua Tổng đài Dịch vụ thẻ 24/7 của Eximbank 18001199 (Quý khách dùng số điện thoại di động đã đăng ký trong hồ sơ phát hành thẻ để gọi đến Tổng đài).
Qua Internet Banking của Eximbank (áp dụng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet Banking của Eximbank): Đăng nhập vào Internet Banking -> chọn mục Dịch vụ thẻ -> chọn Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS thẻ ->chọn Dịch vụ 3D Secure -> Nhấn nút "Đăng ký" và nhập các thông tin theo yêu cầu: số thẻ, số điện thoại di động, email đăng ký sử dụng dịch vụ.
Nhắn tin SMS theo cú pháp quy định gửi đến 8149 (áp dụng cho thẻ đang sử dụng dịch vụ SMS Alert và số điện thoại di động dùng nhắn tin phải là số điện thoại đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Alert cho thẻ)
 • Cú pháp 1: EIB 3DSECURE [8 số cuối thẻ] Email (dùng khi đăng ký đầy đủ số điện thoại di động và email sử dụng dịch vụ).
  Ví dụ: EIB 3DSECURE 12345678 annguyen@gmail.com
 • Cú pháp 2: EIB 3DSECURE [8 số cuối thẻ] (dùng khi chỉ đăng ký số điện thoại di động sử dụng dịch vụ).
  Ví dụ: EIB 3DSECURE 12345678
10
Tôi có thể đăng ký dịch vụ 3D Secure cho nhiều thẻ khác nhau? Quý khách có thể đăng ký sử dụng dịch vụ cho tất cả các thẻ Visa, MasterCard hoặc chỉ đăng ký cho các thẻ Visa, MasterCard của Quý khách có nhu cầu sử dụng thanh toán trực tuyến.
11
Tôi có thể đăng ký bao nhiêu số điện thoại di động và email sử dụng dịch vụ cho một thẻ? Quý khách có thể đăng ký tối đa 02 số điện thoại di động và 01 email sử dụng dịch vụ cho 01 thẻ.
12
Tôi có thể không đăng ký địa chỉ email nhận OTP sử dụng dịch vụ hay không?  Quý khách có thể bỏ qua thông tin email và đăng ký dịch vụ cho thẻ chỉ với thông tin số điện thoại di động.
13
Tôi có thể không đăng ký số điện thoại di động sử dụng dịch vụ hay không?  Quý khách không thể đăng ký dịch vụ 3D Secure khi không có thông tin số điện thoại di động.
14
Tôi là chủ thẻ chính, tôi có thể đăng k‎ý dịch vụ 3D Secure cho thẻ phụ hay không Chủ thẻ chính có thể đăng ký sử dụng dịch vụ cho thẻ phụ, trong đó thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ của thẻ chính và thẻ phụ là độc lập với nhau.
15
Làm thế nào để tôi thay đổi thông tin số điện thoại hoặc email sử dụng dịch vụ? Để thay đổi thông tin số điện thoại di động hoặc email sử dụng dịch vụ, Quý khách có thể đề nghị điều chỉnh trực tiếp tại các điểm giao dịch của Eximbank hoặc đối với trường hợp chỉ điều chỉnh số điện thoại Quý khách cũng có thể thực hiện qua kênh Internet Banking. Nguyên tắc điều chỉnh là hủy đăng ký đối với thông tin cũ và đăng ký lại dịch vụ với thông tin mới.
16
Yêu cầu đăng ký (hoặc thay đổi thông tin hoặc chấm dứt sử dụng) dịch vụ 3D Secure của tôi có hiệu lực sau bao lâu?  Yêu cầu của Quý khách sẽ có hiệu lực sau tối đa 01 ngày làm việc kể từ thời điểm yêu cầu (áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần đối với các kênh đăng ký qua SMS, qua Internet Banking và từ thứ 2 đến thứ 7 đối với các kênh đăng ký tại các điểm giao dịch Eximbank, qua Tổng đài Dịch vụ thẻ 24/7).
17
Khi số thẻ của tôi thay đổi, tôi có phải đăng ký lại dịch vụ này hay không?  Trường hợp Quý khách đổi số thẻ mà vẫn giữ nguyên số tài khoản thanh toán thẻ thì Quý khách không cần phải đăng ký lại dịch vụ này cho thẻ, thông tin đăng ký dịch vụ sẽ được tự động cập nhật sang số thẻ mới cho Quý khách.
18
Khi tôi đổi loại thẻ, tôi có phải đăng ký lại dịch vụ này hay không? Ví dụ như trường hợp tôi đổi từ thẻ tín dụng MasterCard hạng Chuẩn sang thẻ tín dụng MasterCard hạng Vàng? Trường hợp Quý khách đổi loại thẻ (ví dụ như đổi từ thẻ tín dụng MasterCard hạng Chuẩn sang thẻ tín dụng MasterCard hạng Vàng) thì Quý khách cần đăng ký lại dịch vụ 3D Secure cho thẻ mới.
19
Tôi sử dụng dịch vụ này như thế nào? Quý khách sử dụng dịch vụ khi thanh toán trực tuyến tại các website có tham gia 3D Secure (website có logo hoặc ) theo các bước như sau:
 • Chọn hàng hóa, dịch vụ cần mua.
 • Nhập thông tin thẻ: Họ tên chủ thẻ, số thẻ, hiệu lực thẻ, số CVV2/CVC2 (3 số cuối in trên thanh chữ ký ở mặt sau thẻ)
 • Xác nhận thanh toán.
 • Chọn ngôn ngữ và số điện thoại di động dùng nhận mật khẩu OTP.
 • Nhập OTP vào màn hình xác thực thanh toán trên website.
 • Chọn “Tiếp tục” và hoàn tất giao dịch.
20
Tôi đã đăng ký cả số điện thoại di động và email nhận OTP sử dụng dịch vụ, vậy khi nào tôi nhận được OTP qua số điện thoại di động và khi nào thì nhận được OTP qua email?  Mỗi lần Quý khách thanh toán trực tuyến, Eximbank mặc định cung cấp OTP lần đầu qua số điện thoại di động đã đăng ký. Nếu Quý khách không nhận được OTP lần đầu, Quý khách có thể sử dụng tính năng gửi lại OTP trên màn hình xác thực thanh toán của website để yêu cầu cung cấp lại OTP qua số điện thoại di động hoặc qua email đã đăng ký (tối đa 02 lần).
21
Nếu tôi không nhận được mật khẩu OTP qua số điện thoại di động đã đăng ký thì tôi phải làm sao?  Trước tiên, Quý khách cần kiểm tra để đảm bảo số điện thoại đã đăng ký (số điện thoại hiển thị trên màn hình xác thực thanh toán của website) là trùng khớp với số điện thoại mà Quý khách muốn nhận OTP. Nếu số điện thoại đã chính xác, Quý khách có thể chọn tính năng gửi lại OTP qua số điện thoại di động hoặc email tại màn hình xác thực thanh toán trên website. Ngoài ra, Quý khách cũng có thể thực hiện lại giao dịch để tạo mới yêu cầu gửi OTP.
22
Nếu tôi đi ra nước ngoài, tôi có thể sử dụng dịch vụ này hay không?  Nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ này tại nước ngoài (hoặc đăng ký dịch vụ bằng số thuê bao nước ngoài), Quý khách cần liên hệ với các Công ty Dịch vụ Viễn thông quản lý số thuê bao di động của mình để đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế (roaming) và thanh toán mức phí dịch vụ roaming theo quy định của các công ty này.
Ngoài ra, khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến tại nước ngoài, Quý khách cũng có thể nhận OTP qua email để hoàn tất giao dịch trực tuyến bằng cách bỏ qua lần gửi OTP đầu tiên qua số điện thoại di động và thực hiện tính năng gửi lại OTP qua email đã đăng ký.
23
Qua nhiều lần sử dụng dịch vụ tôi thấy có nhiều đầu số khác nhau gửi OTP SMS đến số điện thoại di động của tôi, điều này có đúng không? Đúng vậy. Quý khách hãy an tâm sử dụng vì đây là một phần đặc điểm của dịch vụ.

3. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

STT

Câu hỏi

Trả lời

1

Doanh nghiệp đã thay đổi mẫu dấu muốn cập nhật lại mẫu dấu mới thì làm sao? Doanh nghiệp đăng ký lại tại ngân hàng. 

2

Có bắt buộc phải đăng ký thông tin Kế toán trưởng khi mở tài khoản không? Đối với những doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng theo quy định của Pháp luật thì phải đăng ký thông tin kế toán trưởng, tuy nhiên nếu doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng thì doanh nghiệp có thể cam kết bằng văn bản với Eximbank về việc chưa đăng ký Kế toán trưởng.

3

Tài khoản "Đồng chủ sở hữu tài khoản" có bắt buộc phải đăng ký chữ ký, mẫu dấu của tất cả các đồng chủ sở hữu không? Bắt buộc phải đăng ký chữ ký của đồng chủ sở hữu.

4

Doanh nghiệp nước ngoài có giấy phép hoạt động đầu tư tại Việt Nam có thể mở tài khoản đồng chủ sở hữu không? Doanh nghiệp nước ngoài có giấy phép hoạt động đầu tư tại Việt Nam được phép mở tài khoản đồng chủ sở hữu tại Eximbank.
Thủ tục thực hiện:
Ngoài các hồ sơ pháp lý để mở tài khoản tương tự như thủ tục mở tài khoản thông thường, Khách hàng cần cung cấp thêm văn bản thỏa thuận về việc quản lý và sử dụng tài khỏan trên giữa các đồng chủ sở hữu.

5

Doanh nghiệp muốn chuyển $ để trả tiền lương cho người nước ngoài thì được không? Được, nếu khách hàng cung cấp các chứng từ có liên quan tùy từng trường hợp.

6

Khách hàng doanh nghiệp muốn xác nhận không có khoản nợ tại Eximbank? Ngân hàng sẽ xác nhận khoản nợ cho Khách hàng doanh nghiệp.

7

Khách hàng mở Tài khoản tại chi nhánh này lấy số phụ tại chi nhánh khác có đuợc không ? Khách hàng mở Tài khoản tại Chi nhánh này có thể lấy số phụ tại Chi nhánh khác trong hệ thống Eximbank.

8

Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn, khi đến hạn có cần phải đến Ngân hàng làm thủ tục gửi tiếp hay không ? Ký lại hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.

9

Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp duy trì số dư tối thiểu không? Tài khoản Khách hàng doanh nghiệp không yêu cầu phải duy trì số dư tối thiểu.

10

Thủ tục ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản doanh nghiệp? (người Việt Nam hay nước ngoài) Doanh nghiệp cung cấp giấy ủy quyền cho cá nhân khác sử dụng tài khoản cho ngân hàng.