NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Thanh toán xuất khẩu

1.Thư tín dụng (L/C) xuất khẩu
1.1 Thông báo thư tín dụng
 • Ngay sau khi nhận được L/C hoặc tu chỉnh từ Ngân hàng phát hành và đã kiểm tra tính xác thực, Eximbank sẽ thông báo ngay qua điện thoại cho Quý khách hàng để cử nhân viên đến Ngân hàng nhận (cán bộ đến nhận L/C và hoặc tu chỉnh cần mang theo giấy giới thiệu của cơ quan).
 • Trường hợp Quý khách từ chối không nhận L/C hoặc tu chỉnh, xin vui lòng thông báo ngay bằng văn bản cho Eximbank để chúng tôi thông báo kịp thời cho Ngân hàng phát hành.
1.2 Chuyển nhượng thư tín dụng (L/C)
 • Khi Quý khách có yêu cầu chuyển nhượng L/C, xin vui lòng gửi cho Eximbank thư yêu cầu chuyển nhượng (theo mẫu) kèm bản chính của L/C cùng các tu chỉnh liên quan (nếu có).
1.3 Xuất trình và thanh toán bộ chứng từ theo tín dụng chứng từ
Thủ tục xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu để thanh toán theo L/C:
 • Thư yêu cầu gửi chứng từ đòi tiền (theo mẫu).
 • Bản chính L/C và các tu chỉnh liên quan (nếu có).
 • Các chứng từ theo yêu cầu của L/C.
 • Khi nhận được báo có từ Ngân hàng nước ngoài, Eximbank sẽ ghi có ngay theo chỉ thị của Quý khách phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, sau khi đã trừ các phí phát sinh.
2. Gửi nhờ thu hộ - bộ chứng từ xuất khẩu
Hồ sơ cần thiết:
 • Giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu (theo mẫu)
 • Bộ chứng từ gốc hàng hóa xuất khẩu
Thủ tục
 • Khách hàng gửi hồ sơ cho Eximbank
 • Eximbank sẽ thực hiện gửi chứng từ cho Ngân hàng nước ngoài thu hộ tiền hàng.
 • Eximbank theo dõi và thông báo cho khách hàng khi nhận được tiền thanh toán từ Ngân hàng nước ngoài.
3. Chiết khấu chứng từ hàng xuất
Nhằm hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, tăng vòng quay vốn, Eximbank thực hiện nghiệp vụ chiết khấu chứng từ hàng xuất cho các doanh nghiệp xuất khẩu có bộ chứng từ hàng xuất.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng là người thụ hưởng công cụ chuyển nhượng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có bộ chứng từ hàng xuất xuất trình tại Eximbank để đòi tiền theo Phương thức Tín dụng chứng từ (L/C), phương thức Nhờ thu trả ngay (D/P)/trả chậm (D/A) kèm chứng và Chuyển tiền điện (TTR).
Thủ tục:
 • Quý khách vui lòng gửi Giấy đề nghị chiết khấu chứng từ hàng xuất (theo mẫu) (2 bản) cho Eximbank trong thời hạn như sau:
  • L/C trả ngay hoặc Nhờ thu trả ngay: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Eximbank gửi bộ chứng từ cho Ngân hàng nước ngoài.
  • L/C trả chậm: bất kỳ lúc nào trong thời hạn thanh toán của bộ chứng từ.
Biểu mẫu: