NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Dịch vụ thanh toán UPAS - L/C trả chậm thanh toán ngaySản phẩm UPAS-Usance Payable At Sight nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp Nhập khẩu thông qua việc chuyển L/C thanh toán tiền hàng từ "trả ngay" thành "trả chậm".
Điều kiện áp dụng:
  • Doanh nghiệp mua hàng đáp ứng các điều kiện mở L/C trả chậm;
  • L/C thanh toán bằng ngoại tệ hoặc VNĐ với thời hạn trả chậm tối đa 360 ngày.
Tiện ích:
  • Doanh nghiệp mua hàng trong hoặc ngoài nước được thanh toán chậm tiền hàng trên cơ sở bảo lãnh của Eximbank.
  • Bên bán hàng (người thụ hưởng) được thanh toán ngay.
  • Tăng uy tín của người mua đối với người bán do thanh toán được cam kết bởi ngân hàng tài trợ UPAS có uy tín.
  • Mức phí cạnh tranh.