NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Dịch vụ thanh toán theo phương thức C.A.D - giao chứng từ nhận tiền ngay

Sản phẩm thanh toán C.A.D đáp ứng được yêu cầu thu tiền ngay khi giao bộ chứng từ của nhà xuất khẩu, đồng thời thỏa mãn nhu cầu của nhà nhập khẩu trong việc nhận hàng hóa đúng theo yêu cầu.
Đối tượng khách hàng:
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa
Điều kiện:
  • Hợp đồng ngoại thương có điều khoản thanh toán theo phương thức C.A.D.
  • Nhà nhập khẩu mở một tài khoản tín thác (trust account) tại Ngân hàng để ký quỹ thanh toán cho nhà xuất khẩu khi nhà xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ đầy đủ theo thỏa thuận.
  • Có thỏa thuận/bản ghi nhớ về điều kiện thanh toán để làm cơ sở thực hiện.
Tiện ích sản phẩm:
  • Người bán giao bộ chứng từ nhận được tiền ngay
  • Thủ tục thanh toán nhanh chóng, đơn giản
  • Tiết kiệm do chi phí thấp
  • Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ xuất nhập khẩu.