NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Thanh toán nhập khẩu

Eximbank hân hạnh phục vụ tất cả các Quý khách hàng có nhu cầu thanh toán hàng nhập khẩu có chứng từ qua Ngân hàng chúng tôi. Các phương thức thanh toán nhập khẩu gồm:
1.THƯ TÍN DỤNG NHẬP KHẨU (L/C NHẬP)
1.1 Phát hành L/C
Eximbank thực hiện phát hành L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp (người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định trị giá của L/C cho người hưởng lợi khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện nêu trong L/C.
Hồ sơ đề nghị mở L/C nhập khẩu
 • 01 bản chính giấy đề nghị mở L/C (theo mẫu Eximbank)
 • 01 bản sao Hợp đồng ngoại thương hoặc giấy tờ tương đương như hợp đồng (nếu có)
 • 01 bản sao chứng thư bảo hiểm (Đối với những L/C mở có giá trị không bao gồm bảo hiểm nhưng không ký quỹ đủ)
 • 01 bản sao Hợp đồng uỷ thác (Nếu nhập khẩu ủy thác)
 • Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương Mại hoặc Bộ quản lý chuyên ngành (Đối với các mặt hàng trong danh mục nhập khẩu có điều kiện)
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Nếu Quý khách đến giao dịch lần đầu).
Điều kiện sử dụng
 • Doanh nghiệp ký quỹ phát hành L/C hoặc được cấp Hạn mức tín dụng tại Eximbank.
 • Hợp đồng mua bán quy định phương thức thanh toán bằng thư tín dụng.
1.2 Ký hậu vận tải đơn /phát hành thư bảo lãnh nhận hàng
Trường hợp hàng về Việt Nam trước khi chứng từ gởi đến Eximbank, Quý khách muốn nhận hàng ngay,Eximbank kí hậu trên vận đơn hoặc phát hành bảo lãnh nhận hàng theo L/C để doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng với người vận chuyển.
Điều kiện thực hiện
Doanh nghiệp ký quỹ đủ hoặc được cấp Hạn mức tín dụng tại Eximbank
1.3 Xử lý chứng từ và thực hiện thanh toán
 • Sau khi kiểm tra bộ chứng từ do Ngân hàng nước ngoài gởi đến, Eximbank sẽ thông báo ngay đến Quý khách.
 • Eximbank giao chứng từ cho Quý khách và thực hiện thanh toán hoặc chấp nhận đáo hạn theo L/C khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với điều kiện của L/C hoặc khi doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bộ chứng từ bất hợp lệ.
 • Khi đến hạn thanh toán Eximbank sẽ ghi nợ tài khoản Quý khách để thanh toán cho Ngân hàng nước ngoài.
2. NHỜ THU CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU
2.1 Thông báo chứng từ nhờ thu
Khi nhận bộ chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài gởi đến, Eximbank sẽ thông báo ngay cho Quý khách.
 • Đối với nhờ thu trả ngay (D/P):
  Quý khách nhận bộ chứng từ ngay khi Quý khách có công văn chấp nhận thanh toán trên cơ sở đã ký quỹ đủ hoặc có hạn mức tín dụng tại Eximbank (trường hợp Quý khách vay thanh toán nhờ thu)
 • Đối với nhờ thu trả chậm (D/A):
  Quý khách nhận chứng từ ngay sau khi ký chấp nhận thanh toán hối phiếu. Eximbank sẽ thông báo cho Quý khách trước khi thực hiện thanh toán và Eximbank sẽ thực hiện thanh toán vào ngày đáo hạn.
Lưu ý:
Khi giao dịch nghiệp vụ nhờ thu tại Eximbank, Quý khách cần có các chứng từ cần thiết sau:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế (Nếu Quý khách đến giao dịch lần đầu)
 • Bản sao hợp đồng ngọai thương có xác nhận sao y bản chính của thủ trưởng Doanh nghiệp (Đối với chứng từ nhờ thu trả chậm D/A)
2.2 Ký hậu vận đơn trước khi chứng từ nhờ thu gởi đến Eximbank:
 • Trường hợp hàng về Việt Nam trước khi chứng từ nhờ thu được gởi đến Eximbank, nếu Quý khách muốn nhận hàng ngay – Đối với chứng từ nhờ thu trả ngay D/P) Eximbank sẽ ký hậu vận tải đơn do người bán gởi trực tiếp đến Quý khách trên cơ sở công văn đề nghị ký hậu vận tải đơn và chấp nhận thanh toán bộ chứng từ nhờ thu.
 • Khi bộ chứng từ nhờ thu về đến Eximbank, Eximbank sẽ thông báo ngày thanh toán cho Quý khách và sẽ thực hiện thanh toán theo điều kiện của bộ chứng từ nhờ thu.
  Giấy đề nghị ký hậu vận đơn (phương thức thanh toán nhờ thu).docx
Điều kiện thực hiện
Doanh nghiệp ký quỹ đủ hoặc được cấp Hạn mức tín dụng tại Eximbank
Biểu mẫu:

Giấy đề nghị mở L/C:

Giấy đề nghị mở L/C

 • Ký quỹ 100%
 • Ký quỹ dưới 100%