NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Tiền gửi thanh toán lãi suất bậc thang

Tiền gửi thanh toán lãi suất bậc thang” là tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp. Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng được hưởng lãi suất bậc thang theo nguyên tắc bậc số dư tiền gửi bình quân trong tháng càng cao thì lãi suất càng cao.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Khách hàng doanh nghiệp (không bao gồm các tổ chức tín dụng như Ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính, Công ty tài chính, Quỹ tín dụng nhân dân).
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
Kỳ hạn gửi:
Không kỳ hạn.
Loại tiền gửi:
Đồng Việt Nam (VNĐ).
Lãi suất:
  • Khách hàng được hưởng lãi suất bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cộng lãi suất thưởng.
  • Mức lãi suất thưởng tùy thuộc vào bậc số dư tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bình quân trong tháng của khách hàng.
  • Mức lãi suất không kỳ hạn và lãi suất thưởng do Eximbank công bố từng thời kỳ.
Phí:
  • Tương tự phí áp dụng đối với tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
  • Số dư bình quân trong tháng trên tài khoản dưới 1 tỷ đồng, khách hàng phải trả phí tham gia sản phẩm theo biểu phí Eximbank quy định từng thời kỳ.
Phương thức trả lãi:
Tiền lãi được trả theo định kỳ hàng tháng và ghi Có vào tài khoản của khách hàng.
Thực hiện giao dịch qua tài khoản:
Tương tự tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
Tiện ích:
  • Khách hàng được hưởng lãi suất cao khi số dư tiền gửi bình quân thực tế trong tháng lớn.
  • Tối đa hóa nguồn thu cho khách hàng từ khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
  • Các tiện ích khác tương tự tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.