NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Tiền gửi tích lũy

TIỀN GỬI TÍCH LŨY” là hình thức gửi tiền có kỳ hạn của khách hàng tổ chức. Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng được gửi thêm tiền vào tài khoản vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình tham gia sản phẩm và được hưởng lãi suất hấp dẫn phù hợp với các doanh nghiệp muốn tích lũy một khoản vốn để thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản hoặc đầu tư dự án trong tương lai.
Đối tượng khách hàng:
Tổ chức Việt Nam (không bao gồm tổ chức tín dụng).
Đặc điểm:
 • Đồng tiền huy động: Đồng Việt Nam (VNĐ).
 • Kỳ hạn gửi tiền: 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 tháng.
 • Mức tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 đồng.
 • Phương thức trả lãi: Lãi trả cuối kỳ.
 • Lãi suất: Lãi suất được xác định theo từng món tiền gửi.
  Lãi suất của từng món tiền gửi = lãi suất của kỳ hạn tương ứng với thời gian thực gửi + lãi suất thưởng tích lũy.
  Vui lòng tham khảo biểu lãi suất hiện hành của Eximbank.
 • Quy định về tích lũy thêm vốn:
  • Khách hàng được quyền gửi thêm tiền vào bất kỳ ngày nào trong suốt kỳ hạn tham gia sản phẩm. Ngay sau khi tiền được nộp vào tài khoản, khách hàng được hưởng lãi suất tương ứng với số dư tích lũy.
  • Khách hàng chỉ được rút vốn khi đến hạn.
Tiện ích của sản phẩm đối với khách hàng:
 • Được tích lũy thêm tiền vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt kỳ hạn tham gia sản phẩm.
 • Được hưởng lãi suất thưởng tích lũy.
 • Tối đa hóa khả năng sinh lợi từ số vốn tích lũy.
 • Được đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại Eximbank với tỷ lệ tối đa.
 • Được hỗ trợ tra cứu thông tin tài khoản qua dịch vụ E-banking.