NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Tiền gửi qua đêm

“Tiền gửi qua đêm” là hình thức đầu tư ngắn hạn 24 giờ của khách hàng tổ chức, có tính thanh khoản cao, giúp khách hàng quản lý dòng vốn hiệu quả và được hưởng lãi sau 24 giờ tính từ thời điểm khách hàng gửi đối với từng món gửi.
Loại tiền huy động
Đồng Việt Nam (VNĐ).
Kỳ hạn gửi tiền: 24 Giờ.
Mức gửi
Số tiền gửi tối thiểu là 500 triệu VNĐ.
Lãi suất
Do Eximbank quy định theo từng thời kỳ, có thể thay đổi hàng ngày tùy theo tình hình lãi suất thị trường. Eximbank không áp dụng lãi suất bậc thang, lãi suất thỏa thuận, thương lượng đối với khách hàng.
Vui lòng tham khảo biểu lãi suất hiện hành của Eximbank.
Phương thức trả lãi
Sau mỗi 24h, lãi được nhập vào vốn gốc.
Tái tục
Đến thời điểm đáo hạn, Quý khách hàng không rút vốn và không có chỉ thị gì khác thì khác thì phần vốn gốc không rút ra sẽ được tự động tái tục kỳ hạn cũ theo mức lãi suất công bố tại thời điểm tái tục
Quy định về việc rút tiền
  • Khách hàng rút tiền từ 24 giờ trở đi tính từ thời điểm khách hàng gửi đối với mỗi món gửi: Khách hàng được hưởng lãi theo lãi suất hiện hành Eximbank áp dụng đối với sản phẩm “Tiền gửi qua đêm”.
  • Khách hàng rút tiền trước 24 giờ tính từ thời điểm khách hàng gửi đối với mỗi món gửi: Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút".