NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Tiền gửi lãi suất ưu đãi

“Tiền gửi lãi suất ưu đãi” là hình thức tiền gửi áp dụng cho khách hàng tổ chức kinh tế, được hưởng lãi suất ưu đãi theo thông báo Eximbank trong từng thời kỳ.
Đối tượng khách hàng:
 • Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
 • Tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp luật của nước mà tổ chức đó thành lập.
(Sản phẩm không áp dụng cho khách hàng là tổ chức tín dụng).
Phạm vi áp dụng:
Trong hệ thống Eximbank.
Các quy định về sản phẩm:
1. Loại tiền gửi:
Việt Nam đồng (VNĐ).
2. Kỳ hạn gửi:
12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
3. Quy định số dư tối thiểu:
50.000.000 VND
4. Lãi suất:
 • Lãi suất sản phẩm “Tiền gửi lãi suất ưu đãi” do Eximbank công bố từng thời kỳ.
 • Lãi suất khách hàng hưởng được cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
5. Phương thức trả lãi:
 • Lãi được trả vào cuối kỳ.
 • Lãi được trả hàng tháng.
6. Quy định về rút tiền:
 • Khi có nhu cầu vốn trước hạn, khách hàng được sử dụng tài khoản “Tiền gửi lãi suất ưu đãi” làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Eximbank với lãi suất vay cầm cố ưu đãi, áp dụng cho số tiền vay tối đa bằng số tiền trên tài khoản “Tiền gửi lãi suất ưu đãi”.
  • Đối với khách hàng gửi hình thức lãnh lãi cuối kỳ:
   Lãi suất vay cầm cố = Lãi suất trên hợp đồng tiền gửi + 1%/năm
  • Đối với khách hàng gửi hình thức lãnh lãi hàng tháng:
   Lãi suất vay cầm cố = Lãi suất trên hợp đồng tiền gửi + 1,6%/năm
Tiện ích và dịch vụ hỗ trợ:
 • Mức sinh lợi cao với lãi suất hấp dẫn.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
 • Được sử dụng tài khoản để làm tài sản đảm bảo vay vốn khi có nhu cầu sử dụng vốn với lãi suất vay ưu đãi.