NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Tiền gửi kỳ hạn tự chọn

TIỀN GỬI KỲ HẠN TỰ CHỌN” là hình thức gửi tiền của khách hàng tổ chức thông qua các kỳ hạn theo ngày do khách hàng tự chọn phù hợp với thời hạn của nguồn tiền nhàn rỗi của khách hàng. Sản phẩm này sẽ giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn tiền rỗi của mình mà không lo ngại việc rút vốn trước hạn.
Đối tượng khách hàng:
Tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài (không bao gồm tổ chức tín dụng).
Đặc điểm:
 • Đồng tiền huy động: Đồng Việt Nam (VNĐ), đô la Mỹ (USD).
 • Kỳ hạn gửi tiền: Tối thiểu 7 ngày.
 • Mức tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 đồng/200 USD.
 • Phương thức trả lãi: Lãi trả cuối kỳ.
 • Lãi suất: Theo thỏa thuận giữa khách hàng và Eximbank.
 • Quy định về việc gửi/ rút tiền: Tương tự tiền gửi có kỳ hạn thông thường.
Tiện ích của sản phẩm đối với khách hàng:
 • Được tự chọn kỳ hạn gửi tương ứng vời thời hạn nhàn rỗi của dòng tiền.
 • Tối đa hóa khả năng sinh lợi từ nguồn tiền nhàn rỗi.
 • Được thỏa thuận lãi suất với ngân hàng.
 • Được đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại Eximbank.
 • Được hỗ trợ tra cứu thông tin tài khoản qua dịch vụ E-banking.