NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Tài khoản vay và trả nợ vay nước ngoài

a. Tiện ích:
Khách hàng được Eximbank cung cấp dịch vụ trọn gói (từ việc mở tài khoản vay và trả nợ vay nước ngoài và các tiện ích kèm theo).
b. Đặc tính
  • Tài khoản vay và trả nợ vay nước ngoài là tài khoản thanh toán của khách hàng (bên đi vay) mở tại Eximbank để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài và các giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước ngoài, bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài.         
  • Khách hàng chỉ được phép mở tài khoản vay và trả nợ vay nước ngoài tại một ngân hàng được phép.
  • Loại tiền: VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp hợp đồng vay.
  • Lãi suất: không kỳ hạn do Eximbank công bố trong từng thời kỳ.
c. Điều kiện và thủ tục:
Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.