NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Tài khoản đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

a. Tiện ích:

Khách hàng được Eximbank cung cấp dịch vụ trọn gói (từ việc mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và các tiện ích kèm theo).

b. Đặc tính
  • Dành cho người cư trú là Doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
  • Khách hàng chỉ được phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại một ngân hàng được phép.
  • Loại tiền: ngoại tệ phù hợp giấy phép đầu tư.
  • Lãi suất: không kỳ hạn do Eximbank công bố trong từng thời kỳ.
c. Điều kiện và thủ tục:
Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.