NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Tài khoản đầu tư gián tiếp

a. Tiện ích:
Khách hàng được Eximbank cung cấp dịch vụ trọn gói (từ việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp và các tiện ích kèm theo).
b. Đặc tính
 • Là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do Nhà đầu tư nước ngoài mở tại Eximbank để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
 • Loại tiền tệ: VNĐ.
 • Lãi suất: không kỳ hạn do Eximbank công bố trong từng thời kỳ
 • Các hình thức đầu tư gián tiếp tại VN:
  • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam và không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.
  • Góp vốn, mua, bán cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) và thị trường chứng khoán niêm yết và không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.
  • Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Mua, bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ VN.
  • Ủy thác đầu tư bằng VND thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo quy định của NHNN.
  • Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (không trực tiếp tham gia quản lý) trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
  • Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật
c. Điều kiện và thủ tục:
Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.