NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Dịch vụ quản lý tiền gửi tập trung

Dịch vụ “Quản lý tiền gửi tập trung” là giải pháp quản lý tài chính tối ưu giúp doanh nghiệp quản lý, điều hòa nguồn vốn của các đơn vị thành viên nhằm tập trung nguồn lực tài chính hàng ngày để tối đa hóa hiệu quả tài chính.
Đặc tính của dịch vụ:
 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp.
 • Điều kiện sử dụng dịch vụ: Khách hàng có nhiều đơn vị thành viên và cùng có tài khoản mở tại Eximbank.
 • Loại tiền: Việt nam đồng (VND).
 • Lãi suất áp dụng: Tiền gửi trên tài khoản trung tâm sẽ được hưởng lãi suất theo nguyên tắc số dư cuối ngày càng cao thì lãi suất càng cao.
 • Các dịch vụ quản lý:
  • Quản lý số dư tiền gửi tối thiểu, tối đa trên tài khoản phụ.
  • Quản lý hạn mức thanh toán trên tài khoản phụ.
  • Quản lý hạn mức điều chuyển vốn từ tài khoản chính sang tài khoản phụ.
  • Quản lý số lần điều chuyển vốn từ tài khoản chính sang tài khoản phụ.
 • Phí dịch vụ: Theo quy định Eximbank từng thời kỳ.
Tiện ích:
 • Quản lý và kiểm soát dòng tiền của đơn vị mình tốt hơn: Quản lý tài khoản cũng như nắm bắt thông tin về doanh thu, chi phí của từng đơn vị thành viên thông qua Internet banking hoặc thông qua bản sao kê tài khoản tổng hợp.
 • Tối đa hóa khả năng sinh lời của đồng vốn: Tiền gửi trên tài khoản trung tâm được hưởng lãi suất hấp dẫn theo nguyên tắc số dư tiền gửi cuối ngày càng cao thì lãi suất càng cao.
 • Giảm lãi vay thấu chi ngân hàng: Linh hoạt đáp ứng nhu cầu vốn cho các đơn vị thành viên mà không phải trả lãi vay thấu chi ngân hàng.
 • Tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp: Giảm chi phí giao dịch, chi phi hành chính khi điều chuyển vốn nội bộ giữa các đơn vị trong hệ thống.
 • Được xem xét cấp hạn mức thấu chi khi có yêu cầu.
 • Được hỗ trợ tra cứu thông tin tài khoản qua Internet banking.