NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ

Quyền lựa chọn tiền tệ:
Là một giao dịch giữa bên mua quyền và bên bán quyền, trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định ở một mức tỷ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước. Nếu bên mua quyền lựa chọn thực hiện quyền của mình, bên bán quyền có nghĩa vụ bán hoặc mua lượng ngoại tệ trong hợp đồng theo tỷ giá thỏa thuận trước.
Quyền Chọn: Có 2 loại
  • Quyền chọn mua (Call option): Là quyền được mua ngoại tệ tại tỷ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm đã xác định.
  • Quyền chọn bán (Put option): Là quyền được bán ngoại tệ với tỷ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm đã xác định.
Kiểu quyền chọn: Có 2 kiểu
  • Quyền lựa chọn kiểu Mỹ (American Style Option): Quyền lựa chọn có thể được thực hiện bất cứ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
  • Quyền lựa chọn kiểu Châu Âu (European Style Option): Quyền lựa chọn chỉ được thực hiện vào ngày đáo hạn của hợp đồng.
Đối tượng tham gia:
  • Bên mua quyền: Cá nhân, tổ chức kinh tế hoạt động tại Việt Nam
  • Bên bán quyền: Eximbank
Phí giao dịch:
Là khoản tiền người mua quyền lựa chọn phải trả cho Ngân hàng (người bán quyền lựa chọn) để có được quyền lựa chọn.
Tỷ giá thực hiện:
Là tỷ giá được hai bên mua bán thoả thuận và ấn định trong hợp đồng quyền lựa chọn.
Đồng tiền giao dịch:
USD, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, EUR
Số lượng:
Tối thiểu tương đương 100,000 USD (một trăm ngàn USD) cho mỗi hợp đồng giao dịch.
Kỳ hạn giao dịch:
Theo thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng.
Thời hạn hiệu lực của hợp đồng:
Là khoảng thời gian quyền lựa chọn có thể được thực hiện theo yêu cầu của người mua quyền được tính từ ngày ký hợp đồng cho đến trước 11h00 sáng (giờ Hà Nội) của ngày đáo hạn.
Chứng từ:
Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch quyền chọn.
Thực hiện hợp đồng:
Khi có nhu cầu thực hiện hợp đồng thì khách hàng gửi Giấy đề nghị thực hiện hợp đồng cho Eximbank.
Lợi ích của khách hàng:
  • Giúp khách hàng khi thực hiện nghiệp vụ xuất nhập khẩu có cơ hội để thực hiện bảo hiểm dòng vốn của mình trước sự biến động tỷ giá không thể lượng định trước trên thị trường.
  • Với khoản chi phí chấp nhận được, khách hàng có được một quyền lựa chọn về tỷ giá trong một thị trường ngoại hối có nhiều biến động.
  • Có cơ hội đầu tư trên sự biến động tỷ giá với chi phí hữu hạn (fixed premium), lợi nhuận không giới hạn (unlimited profit).

Biểu mẫu: