NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Giao dịch hối đoái hoán đổi

Nghiệp vụ giao dịch hối đoái hoán đổi (Swap)
Là giao dịch giữa hai bên, bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ, trong đó ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau, và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại ngày giao dịch.
Đối tượng tham gia giao dịch
Tổ chức kinh tế
Kỳ hạn giao dịch
- Giao dịch giữa Đồng Việt Nam với ngoại tệ: tối thiểu từ 03 (ba) ngày làm việc đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch.
- Giao dịch giữa hai loại ngoại tệ với nhau: theo thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng.
Phí giao dịch hối đoái
Khách hàng không phải trả phí giao dịch hối đoái đối với giao dịch hoán đổi.
Chứng từ trong các giao dịch hoán đổi
Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch hoán đổi.
Thủ tục giao dịch
Khi có nhu cầu giao dịch, khách hàng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của Eximbank trên toàn hệ thống để được tư vấn cụ thể về tỷ giá, ngày thanh toán, mức ký quỹ (nếu có)...và ký hợp đồng giao dịch hoán đổi.
Biểu mẫu:
Mẫu hợp đồng giao dịch ngoại tệ hoán đổi