NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam

Hướng dẫn chuyển tiền:
1. Pay to (trả cho):
Quý khách chọn tên đầy đủ, địa danh và Swift code của Ngân hàng đại lý phù hợp với loại tiền muốn chuyển trong bảng Danh sách các Ngân hàng nước ngoài mà Eximbank có tài khoản.
2. Beneficiary Bank (Ngân hàng thụ hưởng):
Vietnam Export Import Commercial Join-Stock Bank, Swift Code:
 Hội sở tại Thành phố Hồ Chí Minh: EBVIVNVX
 Chi nhánh Hà Nội: EBVIVNVXHNO
 Chi nhánh Đà Nẵng: EBVIVNVXDNG
 Chi nhánh Cần Thơ: EBVIVNVXCTH
 Chi nhánh Chợ Lớn: EBVIVNVXSG5
 Chi nhánh Nha Trang: EBVIVNVXNTR
Nếu người thụ hưởng có tài khoản tại các Chi nhánh khác của Eximbank như Chi nhánh Láng Hạ, Long Biên, Hùng Vương, Cái Khế, Hòa Bình, Tôn Thất Đạm, Quận 10; Quý khách có thể cung cấp Swift code của Hội sở Eximbank: EBVIVNVX
3. Further credit to Beneficiary (để ghi có cho người thụ hưởng):
  • Nếu người thụ hưởng có tài khoản tại Eximbank:
    Beneficiary name (tên người thụ hưởng).
    Beneficiary Account No (số tài khoản người thụ hưởng).
  • Nếu người thụ hưởng không có tài khoản tại Eximbank:
    Beneficiary name (tên người thụ hưởng).
    Beneficiary Address and Telephone No (địa chỉ và số điện thoại người thụ hưởng).
ID No or Passport No (số CMND hoặc số hộ chiếu của người thụ hưởng).