NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Chuyển số dư tự động theo định kỳ

Dịch vụ “Chuyển số dư tự động theo định kỳ” là dịch vụ mà theo yêu cầu của Quý khách, Eximbank sẽ tự động chuyển một phần hoặc toàn bộ số dư từ 1 hoặc nhiều tài khoản thanh toán sang 1 tài khoản thanh toán khác mở tại Eximbank theo định kỳ (ngày/tháng).
Hình thức đăng ký:
Có 2 hình thức đăng ký chuyển số dư:
  • Từ 1 hoặc nhiều TK tiền gửi thanh toán mở tại EIB sang TK tiền gửi thanh toán khác cùng loại tiền (loại tiền bất kỳ) mở tại EIB của cùng doanh nghiệp.
  • Từ 1 hoặc nhiều TK tiền gửi thanh toán mở tại EIB của doanh nghiệp sang TK tiền gửi thanh toán cùng loại tiền (VND) mở tại EIB của doanh nghiệp khác.
Đối tượng:
  • Khách hàng doanh nghiệp
Tiện ích:
  • Giúp Quý khách quản lý việc thu chi nguồn tiền một cách dễ dàng, tiện lợi.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí do không cần phải nhiều lần lập lệnh thanh toán giữa các tài khoản.
Điều kiện sử dụng:
  • Các tài khoản chuyển và nhận đều là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và được mở tại Eximbank.
Phí dịch vụ:
  • Miễn phí
Thủ tục: