NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Cho vay thấu chi

Tiện ích của sản phẩm:
 • Đáp ứng nhanh nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt trong ngắn hạn với thủ tục nhanh chóng.
 • Khách hàng sử dụng vốn vay như tiền gửi sẵn có trên tài khoản.
 • Không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Hạn mức thấu chi cao với lãi suất cạnh tranh và phí hợp lý.
Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VND.
 • Thời hạn duy trì hạn mức: Không quá 03 năm, định kỳ tối thiểu 12 tháng/lần Eximbank sẽ   phân tích, thẩm định khách hàng để xem xét, quyết định việc tiếp tục duy trì HMTD.
 • Thời hạn cho vay theo từng lần rút vốn: Tối đa 07 ngày làm việc. Trong thời hạn vay, Eximbank tự động thu nợ ngay khi tài khoản tiền gửi bên vay có tiền.
 • Phương thức cho vay: Theo hợp đồng tín dụng hạn mức.
 • Hình thức bảo đảm nợ vay: Eximbank và khách hàng thỏa thuận.
Điều kiện vay vốn:
Doanh nghiệp có quan hệ tiền gửi thường xuyên với Eximbank và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Hồ sơ vay vốn:
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ phương án kinh doanh của khách hàng.
 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo (nếu có).