NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Cho vay tài trợ vốn lưu động

Tiện ích của sản phẩm:
 • Lãi suất vay cạnh tranh.
 • Có thể vay trả nhiều lần trong hạn mức tín dụng được duy trì đến 03 năm và hạn mức sẽ được xem xét lại hàng năm.
 • Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, giúp ổn định nguồn vốn, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VND, ngoại tệ.
 • Thời hạn cho vay theo từng lần rút vốn: Không quá 12 tháng.
 • Phương thức cho vay: Cấp tín dụng từng lần, hạn mức tín dụng, hoặc giới hạn tín dụng.
 • Trả nợ vay:
  • Trả nợ gốc: Trả một lần khi đáo hạn; trả định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng); hoặc trả nhiều lần theo chu kỳ tiêu thụ sản phẩm.
  • Trả lãi: Lãi sẽ được thu hàng tháng
 • Hình thức bảo đảm nợ vay:
  • Có tài sản đảm bảo: Bất động sản, giấy tờ có giá, hàng hóa, chứng khoán….
  • Không có tài sản đảm bảo:
   • - Khách hàng cam kết sử dụng vật tư, nguyên liệu, hàng hoá lưu kho để đảm bảo khả năng trả nợ cho Eximbank.
   • - Khách hàng cam kết sử dụng quyền đòi nợ để bổ sung biện pháp bảo đảm nợ vay
   • - Không có tài sản đảm bảo.
Điều kiện vay vốn:
 • Có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank;
 • Phương án kinh doanh khả thi và hoạt động kinh doanh có lãi.
Hồ sơ vay vốn:
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng: Các báo cáo quyết toán đến thời điểm gần nhất.
 • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến phương án vay, trả nợ và tài sản thế chấp (nếu có).