NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Cho vay đầu tư

1. Cho vay đầu tư theo dự án
Tiện ích của sản phẩm:
 • Đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn để doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị, …
 • Vốn gốc được trả dần thành nhiều phân kỳ trong suốt thời gian vay, lãi suất trả theo dư nợ giảm dần.
Đặc điểm:
 • Lọai tiền cho vay: VND, hoặc ngoại tệ, phù hợp với nhu cầu của dự án và qui định của pháp luật.
 • Phương thức cho vay: Cho vay trả nợ theo phân kỳ
 • Thời hạn cho vay: Căn cứ vào thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư và có xem xét ân hạn (nếu cần).
 • Biện pháp bảo đảm: Có thể đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
 • Điều kiện giải ngân: Giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án.
Điều kiện vay vốn:
 • Doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank;
 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư khả thi và năng lực tài chính tốt.
 • Hồ sơ vay vốn
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng.
 • Hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư và các giấy tờ liên quan khác (nếu cần);

2. Cho vay tài trợ đầu tư Phương tiện vận tải
Tiện ích của sản phẩm:
 • Tài trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư phương tiện vận tải và dùng chính phương tiện vận tải được đầu tư làm tài sản bảo đảm nợ vay.
 • Vốn gốc được trả dần thành nhiều phân kỳ trong suốt thời gian vay, lãi suất trả theo dư nợ giảm dần.
Đặc điểm:
 • Loại tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa là 4 năm.
 • Tỷ lệ cho vay: Tối đa 70% trị giá phương tiện vận tải.
 • Hình thức bảo đảm nợ vay: Đảm bảo bằng chính phương tiện vận tải hình thành từ vốn vay.
Điều kiện vay vốn:
 • Doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank.
 • Doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán nợ vay.
Hồ sơ vay vốn:
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ tài chính và các hồ sơ liên quan đến phương án vay, trả nợ.
 • Hợp đồng mua PTVT;