NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Dịch vụ chi hộ lương/hoa hồng phí

Chi hộ lương/hoa hồng phí là dịch vụ Eximbank thực hiện trích tiền từ tài khoản của khách hàng để chi trả hộ lương cho nhân viên, hoa hồng phí cho các đại lý của khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Đối tượng:
Tổ chức Việt Nam, Tổ chức nước ngoài.
Đặc điểm:
 • Loại tiền: VND, USD, ngoại tệ khác.
 • Phí dịch vụ: Theo biểu phí Eximbank ban hành trong từng thời kỳ.
 • Các hình thức chi hộ: 
  • Chi trả bằng tiền mặt tại văn phòng, trụ sở của khách hàng hoặc tại các địa điểm do khách hàng chỉ định.
  • Chi trả bằng chuyển khoản.
Hồ sơ thủ tục:
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng.
 • Ủy nhiệm chi kèm bảng lương (danh sách chi lương).
Tiện ích và dịch vụ hỗ trợ:
 • Tiết kiệm chi phí quản lý tiền mặt, chi phí nhân công, công cụ, phương tiện làm việc.
 • Tiết kiệm thời gian kiểm đếm đồng thời tránh rủi ro do vận chuyển tiền mặt.
 • Bảo mật thông tin về tiền lương cho nhân viên.
 • Chi tiền nhanh chóng, chính xác.
 • Phát hành miễn phí thẻ V-Top cho nhân viên để rút tiền hoặc thanh toán tại hàng ngàn điểm chấp nhận thẻ của Eximbank tại Việt Nam.
 • Dịch vụ hỗ trợ miễn phí: Home-Banking, Phone-Banking, Internet-Banking, SMS-Banking.
Biểu mẫu:
Mẫu hợp đồng chi trả lương