NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN


Biểu phí bảo lãnh

Khoản mục thu phí

Mức phí
quy định

Mức
tối thiểu

Mức
tối đa

1.

 

Phát hành bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng (thanh toán, thanh toán thuế, thực hiện hợp đồng, dự thầu, chào giá, bảo hành, ứng trước…)

 

 

 

 

1.1

Phát hành thư bảo lãnh

 

 

 

 

a.

Ký quỹ 100%

0,06%/tháng

300.000đ/món

 

b.

Ký quỹ dưới 100% hoặc miễn ký quỹ :

 

 

 

 

 

+ Số tiền được ký quỹ

Như ký quỹ 100%

 

 

 

+ Số tiền chưa được ký quỹ được bảo đảm bằng các tài sản tương ứng như sau:

 

 

 

 

 

- Thẻ tiết kiệm, GTCG do Eximbank phát hành

0,10%/tháng

400.000đ/món

 

 

 

- Thẻ tiết kiệm, GTCG do NH khác phát hành

0,12%/tháng

400.000đ/món

 

 

 

- Bất động sản

0,14%/tháng

400.000đ/món

 

 

 

- Tài sản khác

0,16%/tháng

400.000đ/món

 

 

 

- Không tài sản bảo đảm

0,25%/tháng

500.000đ/món

 

 

 

+ Có ngân hàng nước ngoài bảo lãnh

0,08%/tháng

400.000đ/món

 

 

1.2

Phát hành bảo lãnh không xác định thời hạn với mức ký quỹ 100% 

0,06%/tháng

300.000đ/món

2.

 

Sửa đổi thư bảo lãnh

 

 

 

 

2.1

Sửa đổi tăng trị giá và/hoặc gia hạn (thu bổ sung phần tăng thêm)

như phát hành thư bảo lãnh

300.000đ/món

 

 

2.2

Sửa đổi khác

200.000đ

 

 

3.

 

Huỷ thư bảo lãnh

 

 

 

 

3.1

Hủy do bảo lãnh hết hiệu lực

Miễn phí

 

 

 

3.2

Huỷ theo đề nghị của khách hàng

 

 

 

 

a.

Huỷ bảo lãnh có ký quỹ 100% hoặc khách hàng chưa nhận được chứng thư bảo lãnh

Miễn phí

 

 

 

b.

Huỷ bảo lãnh ký quỹ dưới 100% hoặc miễn ký quỹ

 

 

 

 

 

+ Huỷ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi phát hành

200.000đ

 

 

 

 

+ Huỷ sau 02 ngày làm việc kể từ khi phát hành

như phát hành thư bảo lãnh tính trên thời gian thực tế

4.

 

Phát hành thư bảo lãnh bằng 2 ngôn ngữ (Việt + Anh)

Như phát hành bảo lãnh bằng tiếng Việt theo mẫu EIB + 100.000đ

5.

 

Phát hành thư bảo lãnh theo mẫu của KH được EIB chấp nhận

Như phát hành bảo lãnh bằng tiếng Việt theo mẫu EIB + 200.000đ

6.

 

Phát hành thư bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong bán và cho thuê tài sản hình thành trong tương lai

0,17%/tháng

500.000 đ/món

 


LƯU Ý:

1. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

2. Các dịch vụ có phát sinh các chi phí như bưu phí, điện phí và các chi phí khác do ngân hàng khác thu sẽ được thu theo thực chi.

3. Không hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí phát sinh khác đã thu trong trường hợp khách hàng giao dịch yêu cầu huỷ bỏ dịch vụ.

4. Đối với những khoản phí thu bằng ngoại tệ, nếu thu bằng VNĐ sẽ tính theo tỷ giá bán hiện hành của Eximbank tại thời điểm thu.

5. Phí dịch vụ bảo lãnh được thu 1 lần ngay khi phát sinh dịch vụ và được thu theo số ngày bảo lãnh theo đề nghị bảo lãnh của khách hàng. Trong trường hợp thời hạn bảo lãnh lớn hơn 3 tháng và số tiền thu phí bảo lãnh trên 5.000 USD thì được quyền thu phí theo phân kỳ: quý, 6 tháng hoặc năm.

6. Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Eximbank gần nhất hoặc Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call-Center): 18001199