NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Tiền gửi tiết kiệm qua đêm (ngừng triển khai từ ngày 30/10/2018)

Eximbank nhận tiền gửi tiết kiệm qua đêm của Quý khách bằng đồng Việt Nam. Trong thời gian Eximbank giao dịch, Quý khách hàng có thể gửi và rút tiền bất kỳ lúc nào.

Đặc tính của sản phẩm:
“Tiết kiệm qua đêm” là hình thức đầu tư ngắn hạn 24 giờ của khách hàng cá nhân thông qua tiền gửi cá nhân và tiền gửi tiết kiệm, có tính thanh khoản cao, giúp khách hàng quản lý dòng vốn hiệu quả. Khách hàng có thể gửi tiền nhiều lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và được hưởng lãi sau 24 giờ tính từ thời điểm khách hàng gửi đối với từng món gửi.
Tiện ích của sản phẩm:
  • Hình thức đầu tư VND ngắn hạn 24 giờ của cá nhân thông qua hình thức tiền gửi, tiết kiệm được hưởng lãi suất cao.
  • Lãi trả hàng ngày và tự động nhập vào vốn gốc.
  • Giúp khách hàng quản lý dòng vốn hiệu quả nhất.
  • Tính thanh khoản cao.
  • Khách hàng có thể gửi, rút tiền nhiều lần bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản.
Phương thức trả lãi:
Trả lãi hàng ngày. Lãi được nhập vào vốn gốc theo lãi suất Eximbank áp dụng hiện hành đối với sản phẩm “Tiết kiệm qua đêm”, và tái tục cho kỳ hạn 24 giờ tiếp theo (trong trường hợp khách hàng không rút vốn).
Lãi suất:
Eximbank quy định theo từng thời kỳ, có thể thay đổi hàng ngày tùy theo tình hình lãi suất thị trường.
Vui lòng tham khảo biểu lãi suất hiện hành của Eximbank:
Số dư tối thiểu:
  • Khi mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm qua đêm, hoặc khi rút một phần tiền gốc, khách hàng phải đảm bảo duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản là 100.000 đồng.
Đối tượng gửi tiền:
Cá nhân người Việt Nam và các cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Quy định về việc gửi và rút tiền:
Gửi tiền:
  • Khách hàng có thể gửi tiền nhiều lần vào tài khoản “Tiết kiệm qua đêm”.
  • Các món tiền gửi vào ngày thứ Bảy được hưởng lãi suất không kỳ hạn vào ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật, và ngày nghỉ, ngày lễ liền kề (nếu có). Số tiền này được hưởng lãi suất sản phẩm “Tiết kiệm qua đêm” kể từ ngày làm việc kế tiếp trở đi.
Rút tiền:
  • Khách hàng rút tiền từ 24 giờ trở đi tính từ thời điểm khách hàng gửi đối với mỗi món gửi: Khách hàng được hưởng lãi theo lãi suất hiện hành Eximbank áp dụng đối với sản phẩm “Tiết kiệm qua đêm”.
  • Khách hàng rút tiền trước 24 giờ tính từ thời điểm khách hàng gửi đối với mỗi món gửi: Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do Eximbank công bố tại thời điểm rút, áp dụng cho số ngày thực gửi.