NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Tiền gửi "Call" 48 giờ (ngừng triển khai từ ngày 30/10/2018)

Đặc tính sản phẩm:
Tiền gửi “Call” 48 giờ là hình thức đầu tư ngắn hạn 48 giờ của khách hàng cá nhân thông qua tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm, có tính thanh khoản cao, giúp khách hàng quản lý dòng vốn hiệu quả. Khách hàng có thể gửi tiền nhiều lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và được hưởng lãi sau 48 giờ tính từ thời điểm khách hàng gửi đối với từng món gửi.
Tiện ích của sản phẩm:
  • Hình thức đầu tư VND ngắn hạn 48 giờ của cá nhân thông qua hình thức tiền gửi, tiết kiệm được hưởng lãi suất cao.
  • Lãi trả sau 48 giờ và tự động nhập vào vốn gốc.
  • Giúp khách hàng quản lý dòng vốn hiệu quả nhất.
  • Tính thanh khoản cao.
  • Khách hàng có thể gửi, rút tiền nhiều lần bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản.
  • Trong kỳ hạn gửi tiền, khách hàng được quyền đến Eximbank đăng ký rút vốn (“Call”48 giờ). Mỗi lần đăng ký rút vốn là 48 giờ (tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm rút vốn).
Đối tượng gửi tiền:
Cá nhân người Việt Nam và các cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Đồng tiền huy động:
Đồng Việt Nam (VND)
Kỳ hạn gửi tiền:
48 giờ
Phương thức trả lãi:
Trả lãi sau 48 giờ. Lãi được nhập vào vốn gốc theo lãi suất Eximbank áp dụng hiện hành đối với sản phẩm Tiền gửi “Call” 48 giờ, và tái tục cho những kỳ hạn 48 giờ tiếp theo (trong trường hợp khách hàng không rút vốn).
Lãi suất:
Eximbank quy định theo từng thời kỳ, có thể thay đổi hàng ngày tùy theo tình hình lãi suất thị trường.
Vui lòng tham khảo biểu lãi suất hiện hành của Eximbank:
Số dư tối thiểu:
  • Khi mở tài khoản tiền gửi “Call” 48 giờ, hoặc khi rút một phần tiền gốc, khách hàng phải đảm bảo duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản là 100.000 đồng.
Quy định về việc gửi tiền:
  • Khách hàng có thể gửi tiền nhiều lần vào tài khoản Tiền gửi “Call” 48 giờ vào ngày gửi hoặc ngày đáo hạn.
  • Các món tiền gửi vào ngày thứ Bảy được hưởng lãi suất không kỳ hạn vào ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật, và ngày nghỉ, ngày lễ liền kề (nếu có) và kỳ hạn áp dụng đối với các món tiền gửi này được tính bắt đầu kể từ ngày làm việc kế tiếp.
Quy định về việc rút tiền:
Trường hợp rút trước 48 giờ đối với mỗi món gửi, khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do Eximbank công bố tại thời điểm rút, áp dụng cho số ngày thực gửi.