NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Giao dịch hối đoái kỳ hạn

Nghiệp vụ giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward)
Là giao dịch hai bên cam kết mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn xác định vào ngày giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai.
Đối tượng tham gia giao dịch
Cá nhân và tổ chức kinh tế
Kỳ hạn giao dịch
- Giao dịch giữa Đồng Việt Nam với ngoại tệ: tối thiểu từ 03 (ba) ngày làm việc đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch.
- Giao dịch giữa hai loại ngoại tệ với nhau: theo thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng.
Phí giao dịch hối đoái
Khách hàng không phải trả phí giao dịch hối đoái đối với giao dịch kỳ hạn.
Chứng từ trong các giao dịch kỳ hạn
Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn.
Thủ tục giao dịch
Khi có nhu cầu giao dịch, khách hàng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của Eximbank trên toàn hệ thống để được tư vấn cụ thể về tỷ giá, ngày thanh toán, mức ký quỹ (nếu có)... và ký hợp đồng giao dịch kỳ hạn.
Biểu mẫu:
Mẫu hợp đồng giao dịch ngoại tệ kỳ hạn