NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm

Khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm: FWD, Prevoir qua các kênh giao dịch tại Eximbank: thanh toán trên Internet Banking, Mobile Banking, tại quầy giao dịch Eximbank.

Công ty
Logo
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam (FWD)

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prevoir Việt Nam (Prevoir)