NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Dịch vụ ngân quỹ

Eximbank cung cấp cho khách hàng các tiện ích trong giao dịch về tiền mặt thông qua các dịch vụ:
  • Kiểm đếm hộ.
  • Đổi ngoại tệ mặt, kiểm định ngoại tệ xác định thật giả, thu đổi tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông, vàng miếng bị đóng dấu xà xẻo, biến dạng.
  • Thu, chi tiền mặt tại nhà hoặc địa điểm khách hàng yêu cầu,...