NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Chuyển tiền ra nước ngoài bằng điện SWIFT

Eximbank đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán chi phí học tập; chuyển tiền định cư, thừa kế, trợ cấp cho thân nhân hoặc thanh toán chi phí chữa bệnh,... an toàn, nhanh chóng, chính xác, mức phí cạnh tranh nhất với tiện ích nổi bật.
Tiện ích của sản phẩm:
 • Chuyển tiền đến bất kỳ ngân hàng nào ở nước ngoài.
 • Chuyển tiền bằng nhiều loại ngoại tệ theo yêu cầu khách hàng.
 • Khách hàng có thể nộp ngoại tệ mặt hoặc trích từ tài khoản hoặc từ thẻ tiết kiệm tại Eximbank để chuyển tiền.
 • Được Eximbank hỗ trợ bán ngoại tệ khi có nhu cầu chuyển tiền.
Cách thức chuyển tiền:
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:
 • Giấy đề nghị chuyển tiền (theo mẫu của Eximbank).
 • Hộ chiếu/Visa nhập cảnh còn hiệu lực.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn tiền chuyển là nguồn tiền hợp pháp (trường hợp nộp tiền mặt).
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NGƯỜI VIỆT NAM:
Tùy theo mục đích chuyển tiền, khách hàng cung cấp các giấy tờ sau cho Eximbank:
1. Chuyển tiền du học (thanh toán học phí, sinh hoạt phí,...)
 • Giấy đề nghị bán, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank).
 • Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc Cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, du học sinh phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập tại cơ sở đào tạo đó.
 • Bản sao hộ chiếu kèm Visa còn hiệu lực. Trong trường hợp Visa hết hiệu lực hoặc không có Visa thì khách hàng cung cấp các giấy tờ sau:
  • Bản sao hộ chiếu kèm Giấy tờ do cơ quan thẩm quyền nước sở tại cho phép lưu trú học tập;
  • Đối với một số nước có quy định chuyển tiền học phí cho Cơ sở đào tạo trước khi cấp Visa thì chỉ cần xuất trình bản sao hộ chiếu có thị thực hoặc bản sao hộ chiếu không thị thực nhưng phải kèm bản chính để Eximbank đối chiếu;
  • Đối với một số nước không cần Visa khi nhập cảnh thì chỉ cần xuất trình bản sao hộ chiếu cho lần chuyển tiền đầu tiên, những lần chuyển tiền tiếp theo phải kèm thêm Giấy tờ chứng minh việc lưu trú tại nước sở tại.
 • Vé máy bay (trường hợp mang ngoại tệ mặt).
 • Trường hợp thân nhân thực hiện chuyển tiền, ngoài các giấy tờ trên, cần cung cấp thêm các giấy tờ sau:
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp chuyển ngoại tệ), bản sao hộ chiếu kèm bản chính để đối chiếu và vé máy bay (đối với trường hợp mang ngoại tệ);
 • Giấy tờ chứng minh người giám hộ (trong trường hợp chuyển cho người giám hộ), bao gồm:
  • Giấy tờ lưu trú hoặc Giấy tờ của cơ sở đào tạo có nêu tên Người giám hộ; hoặc Giấy giới thiệu của Cơ sở đào tạo giới thiệu Tổ chức nước ngoài có chức năng giám hộ du học sinh; và
  • Giấy giới thiệu của Tổ chức nước ngoài có chức năng giám hộ giới thiệu tên Người giám hộ của du học sinh;
2. Chuyển tiền định cư
 • Giấy đề nghị bán, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank);
 • Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư hoặc giấy tờ chứng minh việc đi định cư ở nước ngoài (thẻ cư trú, visa định cư,...);
 • Bản sao sổ hộ khẩu ở Việt Nam và bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư;
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc số ngoại tệ cần chuyển, mang đi nước ngoài.
3. Chuyển tiền trợ cấp
 • Giấy đề nghị bán, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank);
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp chuyển ngoại tệ), bản sao hộ chiếu kèm bản chính để đối chiếu và vé máy bay (đối với trường hợp mang ngoại tệ);
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
 • Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài (như bản sao hộ chiếu thể hiện quốc tịch nước sở tại, Visa định cư hoặc Giấy phép cư trú,…).
4. Chuyển tiền công tác, thăm viếng, du lịch
 • Giấy đề nghị bán, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank);
 • Quyết định cử đi công tác nước ngoài hoặc thư mời đi công tác nước ngoài (nếu có);
 • Bản sao hộ chiếu kèm Visa còn hiệu lực (đối với những nước có thị thực Visa nhập cảnh), kèm hộ chiếu bản chính để đối chiếu;
 • Vé máy bay hoặc các giấy tờ thông hành tương tự (trường hợp mang ngoại tệ mặt);
 • Giấy thông báo chi phí của nước ngoài (nếu có).
5. Chuyển tiền thừa kế
 • Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank).
 • Bản chính hoặc bản sao có công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp.
 • Bản di chúc hợp pháp hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về thừa kế.
 • Văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người đề nghị chuyển, mang ngoại tệ.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc số ngoại tệ cần chuyển, mang ra nước ngoài.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp chuyển ngoại tệ), bản sao hộ chiếu kèm bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp mang ngoại tệ).
6. Chuyển tiền chữa bệnh
 • Đối với bản thân người đi chữa bệnh
  • Giấy đề nghị mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank).
  • Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở nước ngoài hoặc giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở trong nước.
  • Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài (nếu có).
  • Bản sao hộ chiếu của người bệnh kèm bản chính để đối chiếu.
  • Vé máy bay (trường hợp mang ngoại tệ mặt).
 • Đối với thân nhân người đi chữa bệnh, ngoài các giấy tờ như trên, cần cung cấp thêm các giấy tờ sau:
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (Hộ khẩu, giấy khai sinh…).
  • Bản sao chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp chuyển ngoại tệ), bản sao hộ chiếu kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp mang ngoại tệ).
7. Chuyển tiền thanh toán phí, lệ phí, mục đích khác
 • Giấy đề nghị bán, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài (theo mẫu của Eximbank);
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân kèm bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp chuyển ngoại tệ), bản sao hộ chiếu kèm bản chính để đối chiếu và vé máy bay (đối với trường hợp mang ngoại tệ).
 • Mức ngoại tệ được chuyển, mang ra nước ngoài căn cứ vào mức chi phí do phía nước ngoài thông báo.
 • Các giấy tờ liên quan chứng minh việc chuyển tiền.
* Số tiền chuyển, mang ra nước ngoài:
Eximbank xem xét bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài tùy theo từng mục đích và các giấy tờ khách hàng xuất trình.
Phí dịch vụ
Thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ điểm giao dịch Eximbank gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7 thông qua hotline 18001199 (miễn phí).