NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Đối tượng cho vay:
Cá nhân có nhu cầu vay vốn để đầu tư, kinh doanh chứng khoán.
Tài sản bảo đảm:
Chứng khoán, bất động sản, PTVT…
Loại tiền cho vay:
VNĐ
Mức cho vay:
Tùy theo nhu cầu vay vốn của khách hàng, khả năng thanh toán nợ vay, số lượng và loại chứng khoán cầm cố của khách hàng.
Thời hạn cho vay:
Căn cứ vào nhu cầu, nguồn thu thực tế của khách hàng.
Phương thức trả nợ:
Linh hoạt tùy theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.
Lãi suất cho vay:
Theo biểu lãi suất EIB công bố.
Hồ sơ bao gồm:
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Eximbank).
  • CMND, Hộ khẩu/ Sổ tạm trú,…
  • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng.
  • Hồ sơ liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố.
Ước tính khoản thanh toán hàng tháng theo dư nợ giảm dần