NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Cho vay chứng khoán ngày T

Cho vay chứng khoán ngày T là sản phẩm tín dụng hỗ trợ cho khách hàng có chứng khoán lưu ký trên sàn giao dịch tập trung bằng cách ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng khi giao dịch bán chứng khoán đã được thực hiện.
Đối tượng cho vay:
Cá nhân có nhu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán.
Tài sản bảo đảm:
Quyền thu hồi nợ từ chứng khoán đã bán.
Loại tiền cho vay:
VNĐ
Mức cho vay:
Tối đa 100% trị giá chứng khoán bán được (sau khi trừ đi lãi vay, thuế và các chi phí khác).
Thời hạn cho vay:
Tối đa 6 ngày làm việc.
Phương thức trả nợ:
Trả 1 lần vào cuối kỳ.
Lãi suất cho vay:
Theo biểu lãi suất EIB công bố.
Ước tính khoản thanh toán hàng tháng theo dư nợ giảm dần