NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Các quy định khi gửi, rút tiết kiệm

Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm
1. Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm lần đầu
Người gửi tiền trực tiếp thực hiện giao dịch gửi tiền tại Eximbank và xuất trình các giấy tờ sau:
 • Cá nhân người Việt Nam: xuất trình thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (HC) còn thời hạn hiệu lực.
 • Cá nhân người nước ngoài: xuất trình HC được cấp thị thực còn thời hạn hiệu lực hoặc HC còn thời hạn hiệu lực (nếu được miễn thị thực theo quy định của pháp luật về nhập cảnh).
 • Người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật: xuất trình trình CCCD hoặc CMND hoặc HC còn thời hạn hiệu lực và các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Cá nhân từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi nhưng có tài sản riêng: xuất trình CCCD hoặc CMND hoặc HC còn thời hạn hiệu lực và các giấy tờ sau để chứng minh số tiền gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình:
  - Giấy tờ về thừa kế, gồm có:
  • Giấy chứng tử của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm (bản chính hoặc bản sao do người cấp giấy chứng tử cấp) hoặc Quyết định của Tòa Án v/v tuyên bố một người đã chết (bản chính hoặc bản sao do Tòa Án đã ra quyết định cấp).
  • Bản di chúc hợp pháp (trường hợp thừa kế theo di chúc).
  • Bản chính hoặc bản sao trích lục của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa Án về thừa kế (trường hợp thừa kế theo pháp luật).
  • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản của những người thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản được công chứng, chứng thực theo quy định.
  - Văn bản về việc tặng, cho tài sản được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp tiền gửi tiết kiệm từ việc bán tài sản được tặng, cho thì ngoài giấy tờ tặng, cho tài sản xuất trình cho ngân hàng, người gửi phải bổ sung thêm Hợp đồng mua bán tài sản hợp pháp để chứng minh nguồn gốc tiền gửi tiết kiệm.
  - Trường hợp việc tặng, cho khoản tiền để gửi tiết kiệm được thực hiện tại Eximbank thì văn bản về việc tặng, cho tài sản phải có xác nhận của cấp từ lãnh đạo Phòng phụ trách bộ phận nhận tiền gửi tiết kiệm trở lên và không cần phải công chứng, chứng thực.
  - Các giấy tờ khác chứng minh khác theo quy định của pháp luật hiện hành như: Hợp đồng lao động, hợp đồng học việc, thông báo kết quả trúng thưởng xổ số hoặc khuyến mãi dự thưởng,...
2. Thủ tục các lần gửi tiền gửi tiết kiệm tiếp theo
Đối với giao dịch gửi tiền vào thẻ tiết kiệm đã cấp, người gửi tiền có thể trực tiếp hoặc thông qua người khác nộp thay.
Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm (rút gốc, lãi)
1. Người gửi tiền thực hiện các thủ tục sau
 • Xuất trình thẻ tiết kiệm.
 • Người gửi tiền là cá nhân Việt Nam: xuất trình CCCD hoặc CMND hoặc HC còn thời hạn hiệu lực. Người gửi tiền là cá nhân nước ngoài: xuất trình HC được cấp thị thực còn thời hạn hiệu lực hoặc HC còn thời hạn hiệu lực (nếu được miễn thị thực theo quy định của pháp luật về nhập cảnh).
 • Người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật: ngoài các thủ tục trên còn xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Ký vào giấy rút tiền với đúng chữ ký mẫu đã đăng ký tại Eximbank.
2. Rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế
 • Khi rút tiền gửi tiết kiệm, người thừa kế thực hiện các thủ tục sau:
  - Xuất trình thẻ tiết kiệm.
  - Xuất trình CCCD hoặc CMND hoặc HC còn thời hạn hiệu lực.
  - Giấy ủy quyền của các đồng thừa kế nếu là người đại diện cho các đồng thừa kế lãnh thay.
  - Giấy chứng tử của chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm (bản chính hoặc bản sao do người cấp Giấy chứng tử cấp) hoặc quyết định của Tòa Án v/v tuyên bố một người đã chết (bản chính hoặc bản sao do Tòa Án đã ra quyết định cấp).
  - Một trong những văn bản sau:
  • Trường hợp thừa kế theo di chúc: bản di chúc hợp pháp (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực).
  • Trường hợp thừa kế theo pháp luật: bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về thừa kế (bản chính hoặc bản sao trích lục) hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản của những người thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản được công chứng, chứng thực theo quy định.
  - Các văn bản cần thiết khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
  - Ký vào giấy rút tiền.
 • Trong trường hợp người gửi tiền gửi tiết kiệm không còn người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì Eximbank sẽ xử lý toàn bộ số gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm theo quy định của pháp luật.
3. Rút tiền gửi tiết kiệm theo giấy ủy quyền

Trường hợp chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm hoặc đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm không thể trực tiếp đến ngân hàng thì được ủy quyền cho người khác lãnh thay. Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản phải bằng văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Eximbank về ủy quyền.

Người được ủy quyền lãnh thay thực hiện các thủ tục sau:

 • Xuất trình thẻ tiết kiệm.
 • Xuất trình giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập tại Eximbank. Trường hợp giấy ủy quyền không được lập tại Eximbank thì phải có xác nhận của công chứng hoặc chính quyền địa phương theo quy định.
 • Xuất trình giấy CCCD hoặc CMND hoặc HC còn thời hạn hiệu lực của người được ủy quyền.
 • Ký vào giấy rút tiền.