NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Khoản mục thu phí

Mức phí
quy định

Mức
tối thiểu

Mức
tối đa

Nộp tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn

Cùng Tỉnh/Thành phố

Miễn phí

Khác Tỉnh/Thành phố

VNĐ

0,03%

10.000đ

1.000.000đ

Ngoại tệ

0,20%

2 USD

Số dư tối thiểu tài khoản tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn thông thường.
VND

100.000đ

USD

50USD

Các ngoại tệ khác

50AUD; 50CAD; 50CHF; 50EUR; 50GBP; 5.000 JYP; 50SGD

Rút tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn (miễn phí cho phần tiền gửi lại cho chính chủ tài khoản)

Cùng Tỉnh/Thành phố

Miễn phí

Khác Tỉnh/Thành phố

VNĐ

0,03%

15.000đ

1.000.000đ

USD

0,20%/số tiền rút

2 USD

Ngoại tệ khác

0,40%/số tiền rút

3 USD

Rút tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn (miễn phí cho phần tiền gửi lại cho chính chủ tài khoản) .
Cùng Tỉnh/Thành phố

Miễn phí

Khác Tỉnh/Thành phố

VNĐ

Rút đúng hạn hoặc sau khi tái tục

Miễn phí

Rút trước hạn (chỉ áp dụng với kỳ đầu tiên)

0,03%/số tiền rút

15.000đ

1.000.000đ

USD

0,20%/số tiền rút

2 USD

Ngoại tệ khác

0,40%/số tiền rút

3 USD

Phí kiểm đếm.
Rút tiền mặt trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt

VNĐ

(Áp dụng kể cả việc chuyển khoản đối với tiết kiệm hỗn hợp)

0,03%/số tiền rút

10.000đ

1.000.000đ

Ngoại tệ

0,05%/số tiền rút

5 USD

Riêng, đối với trường hợp khách hàng có sử dụng một trong các dịch vụ (cầm cố, chuyển đổi ngoại tệ trên thẻ tiết kiệm,…) có liên quan đến số tiền rút ra, thì được miễn phí kiểm đếm.

LƯU Ý:
1. Khi thực hiện các nghiệp vụ quy định tại biểu phí này, các chi phí phát sinh như bưu phí, điện phí và các chi phí khác do Ngân hàng khác thu sẽ được thu theo thực chi.

2. Phí dịch vụ đã thu không hoàn lại dù có yêu cầu hủy bỏ dịch vụ.

3. Đối với các khoản phí quy định bằng USD, nếu thu bằng VND hoặc ngoại tệ khác sẽ tính theo tỷ giá bán hiện hành của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại thời điểm thu.

4. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Eximbank gần nhất hoặc Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call-Center): 18001199