NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Biểu phí khác

Khoản mục thu phí

Mức phí

Tối thiểu

Tối đa

Cung cấp sao kê tài khoản

Sao kê giao dịch phát sinh trong vòng 1 tháng (kể từ ngày yêu cầu)

Miễn phí

Sao kê giao dịch phát sinh trên 1 tháng (kể từ ngày yêu cầu)

5.000đ/trang

Sao lục chứng từ

Chứng từ phát sinh trong vòng 1 tháng (kể từ ngày yêu cầu)

10.000đ/chứng từ

Chứng từ phát sinh trên 1 tháng (kể từ ngày yêu cầu)

50.000đ/chứng từ

Xác nhận số dư (từ bản thứ 3 thu thêm 10.000đồng/bản) 

50.000đ/lần

Xác nhận theo yêu cầu thư kiểm toán hoặc đơn vị khác

50.000đ/lần

Fax chứng từ theo yêu cầu của khách hàng

Đơn vị nhận cùng Tỉnh/Thành phố

3.000đ/chứng từ

Đơn vị nhận khác Tỉnh/Thành phố

5.000đ/chứng từ

Phong tỏa tài khoản theo yêu cầu

100.000đ/tài khoản

Thông báo mất và cấp lại thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá bị mất, hư hỏng

50.000đ/thẻ tiết kiệm/giấy tờ có giá

Phí ủy quyền sử dụng tài khoản

Tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, GTCG

0,02%*số dư/tài khoản tại thời điểm lập ủy quyền; tối thiểu: 50.000đ/TK; tối đa: 500.000đ/TK

Tài khoản thanh toán

Miễn phí

Cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài

Mục đích du học, công tác, chữa bệnh

100.000đ/lần

Mục đích khác

200.000đ/lần

Xác nhận tỷ giá

30.000đ/bản

Xác nhận khả năng thanh toán

5USD

Du học

0.1%/tháng

Cung cấp ủy nhiệm chi, lệnh chi

Theo thỏa thuận; tối thiểu: 22.000đ/quyển

Các dịch vụ khác theo yêu cầu

Thỏa thuận, tối thiểu 20.000đ


LƯU Ý:
1. Khi thực hiện các nghiệp vụ quy định tại biểu phí này, các chi phí phát sinh như bưu phí, điện phí và các chi phí khác do Ngân hàng khác thu sẽ được thu theo thực chi.

2. Phí dịch vụ đã thu không hoàn lại dù có yêu cầu hủy bỏ dịch vụ.

3. Đối với các khoản phí quy định bằng USD, nếu thu bằng VND hoặc ngoại tệ khác sẽ tính theo tỷ giá bán hiện hành của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại thời điểm thu.

4. Biểu phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Lưu ý: Phí phát hành và sửa đổi thư bảo lãnh (mục 14.1 và 14.2) thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính.

5. Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Eximbank gần nhất hoặc Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call-Center): 18001199