NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Biểu phí Giữ hộ vàng

Hiệu lực ngày 12 tháng 05 năm 2016
I. Ngừng triển khai mở mới tài khoản giữ hộ vàng từ ngày 09/04/2016
II. Đối với các tài khoản vàng giữ hộ đã mở trước ngày 09/04/2016: tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Eximbank:
1. PHÍ GIỮ HỘ VÀNG:

Thời hạn giữ hộ

Phí giữ hộ Vàng (chỉ/tháng)

Mức thu phí tối thiểu

1.1 Tài khoản tích lũy vàng (Không thời hạn)

1.600 đồng/chỉ

Tối thiểu
30.000 đồng/lần thu

1.2 Thời hạn từ 1 tháng đến 12 tháng


2. PHÍ KHÁC:

Khoản mục thu phí

Mức phí quy định

- Báo mất và cấp lại giấy chứng nhận giữ hộ vàng
bị mất, hư hỏng

30.000 đồng/giấy chứng nhận

- Phong tỏa tài khoản vàng giữ hộ theo yêu cầu

60.000 đồng/tài khoản

- Gửi tin nhắn thông báo ngày đến hạn tài khoản giữ hộ vàng
(áp dụng cho khách hàng có đăng ký dịch vụ)

Số lượng tin nhắn trong tháng ≤ 10 tin

3.000 đồng/tháng/thuê bao/khách.

Số lượng tin nhắn trong tháng > 10 tin

3.000 đồng/tháng/thuê bao/khách/10 tin
+ phí vượt tin 750đồng/tin vượt/tháng/thuê bao/khách.

Khách hàng VIP, hoặc
Khách hàng có tổng tiền gửi, tiết kiệm VNĐ, ngoại tệ tại Eximbank từ 1 tỷ trở lên, hoặc
Khách hàng có đăng ký dịch vụ SMS Banking.

MIỄN PHÍ dịch vụ
MIỄN PHÍ vượt tin

* Các mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
3. CÁC QUY ĐỊNH
3.1 THỜI ĐIỂM THU PHÍ GIỮ HỘ VÀNG:
  • Đối với “Tài khoản tích lũy vàng”: Eximbank thu phí giữ hộ vàng một tháng một lần vào ngày trùng với ngày khách hàng mở tài khoản.
  • Đối với tài khoản giữ hộ vàng có thời hạn từ 1 tháng đến 12 tháng: Eximbank thu phí giữ hộ vàng một lần cho tất cả các tháng của thời hạn giữ hộ tại thời điểm đầu ngày của thời hạn giữ hộ tiếp theo khi khách hàng tiếp tục giữ hộ vàng tại Eximbank.
3.2 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI VÀNG:
  • Khách hàng không được nộp thêm vàng vào tài khoản vàng giữ hộ đã mở.
3.3 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT VÀNG:
  • Khách hàng gửi vàng giữ hộ tại Eximbank, khi có nhu cầu rút vàng giữ hộ, thông báo trước cho Eximbank trước 1 ngày làm việc
  • Khách hàng chỉ được rút vàng giữ hộ tại điểm giao dịch của Eximbank nơi khách hàng đã gửi vàng giữ hộ không được rút vàng giữ hộ khác nơi gửi.
  • Khách hàng có thể rút vàng giữ hộ có thể rút toàn bộ hoặc rút từng phần số vàng gửi giữ hộ.
  • Khách hàng rút vàng giữ hộ, phải đóng đầy đủ phí giữ hộ vàng mới được rút vàng.
  • Khách hàng rút vàng gửi giữ hộ trước hạn, khách hàng không được hoàn lại phí giữ hộ vàng khách đã nộp (nếu có). Trường hợp khách hàng rút vàng giữ hộ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn, không phải trả phí cho thời hạn giữ hộ tiếp theo.
3.4 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÀN TRẢ VÀNG GIỮ HỘ ĐẾN HẠN:
Khi đến hạn, nếu khách hàng không đến lãnh và không có yêu cầu gì khác:
  • Đối với các thời hạn giữ hộ Eximbank còn triển khai: Eximbank tiếp tục giữ hộ vàng cho khách hàng với thời hạn giữ hộ khách hàng đã đăng ký, và thu phí giữ hộ vàng cho thời hạn giữ hộ tiếp theo.
  • Đối với các thời hạn giữ hộ Eximbank không còn triển khai: Eximbank chuyển số vàng gửi giữ hộ của khách hàng sang thời hạn giữ hộ thấp hơn liền kề so với thời hạn giữ hộ khách hàng đã đăng ký, và thu phí giữ hộ cho thời hạn giữ hộ tiếp theo.

LƯU Ý:
Biểu phí trên chỉ mang tính chất tham khảo.