Chương trình: Lê Bảo Minh giảm giá các sản phẩm Canon cho chủ thẻ doanh nghiệp Eximbank

Thể lệ: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank